Opracowanie wzoru graficznego koła na podstawie wierszyka – scenariusz zajęć prowadzonych Metodą Dobrego Startu

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 27 kwietnia 2023 roku.

Scenariusz zajęć prowadzonych Metodą Dobrego Startu. Program „Od wierszyka do rysunku”.

Zajęcia z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym

Szkoła Podstawowa, klasa

Temat: Opracowanie wzoru graficznego koła na podstawie wierszyka.

Cele:

 • ćwiczenia świadomości prawej i lewej strony schematu ciała,
 • rozpoznawanie i określanie podstawowych części ciała, ćwiczenia orientacji w przestrzeni,
 • poszerzanie kompetencji językowych,
 • ćwiczenie funkcji słuchowych, wzrokowych,
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej.

Formy:

indywidualna

Pomoce:

kartoniki obrazujące ćwiczenia utrwalające orientację w schemacie ciała, ilustracja do wierszyka, wierszyk „Koło kręci się wokoło, koło wkoło się obraca. Tak wirować dookoła to dla koła właśnie praca”, karty pracy, piłeczka sensoryczna, 2 misie, kolorowe krążki, kartoniki z zabawami na śniegu, taca z grysikiem, szablon wzoru, materiały do polisensorycznego wykonania wzoru, obrazki i figury geometryczne do uzupełnienia brakujących elementów obrazka, materiały potrzebne do wykonania pracy technicznej –  bałwanków.

Przebieg zajęć

Zajęcia wprowadzające:

– Ćwiczenia świadomości osoby:

 • Piosenka na powitanie „Witaj ……”

– Ćwiczenia świadomości schematu ciała:

 • Przywitanie się przez podanie prawej ręki, lewej ręki, prawej stopy, lewej stopy, kolan, łokci……
 • Nauczyciel masuje części ciała piłeczką sensoryczną, uczeń nazywa odpowiednie części ciała.
 • Uczeń losuje kartoniki z ćwiczeniami, wspólnie z nauczycielem wykonuje ćwiczenia.

– Ćwiczenia świadomości przestrzeni:

 • Ćwiczenia orientacji w przestrzeni, nad pod, obok, na ……..
 • Ćwiczenia z wykorzystaniem misiów i krążków.

– Nauka wierszyka, zapisanie go na tablicy, wyjaśnienie treści wierszyka.

Zajęcia właściwe:

– Ćwiczenia ruchowe:

 • Zabawa ruchowa, zabawa naśladowcza: lepienie kuli śniegowej, lepienie śnieżek i rzucanie nimi, robienie aniołka na śniegu.
 • Bieganie dookoła z kierownicą w dłoni, na znak nauczyciela zmiana kierunku.

– Ćwiczenia ruchowo-słuchowe:

 • Wystukiwanie rytmu na woreczkach, na kartonikach z watą.

– Ćwiczenia ruchowo-słuchowo-wzrokowe:

 • Pokaz wzoru.
 • Uczenie się polisensoryczne – odtwarzanie wzoru ręką w powietrzu, odtwarzanie wzoru kredą po tablicy, próba odwzorowania koła na tacy z grysikiem.
 • Reprodukowanie wzoru – wykonanie szablonu koła z kolorowych pomponów.

Zajęcia relaksacyjne:

 • Masażyk, kreślenie kół na plecach.

Zadania dodatkowe:

 • Dopasowywanie brakujących kół do obrazków, wybieranie kół spośród figur geometrycznych.
 • Wykonanie obrazka z kół – bałwanków na śniegu. Przyklejanie kul śniegowych, doklejanie w odpowiednich miejscach poszczególnych elementów, wycinanie śnieżynek i przyklejanie ich na obrazku.

Bibliografia:

Metoda dobrego startu we wspomaganiu rozwoju, edukacji i terapii pedagogicznej, Marta Bogdanowicz

Metoda Dobrego Startu – Od wierszyka do cyferki, Marta Bogdanowicz, Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka


Autor: Joanna Mleczko – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz