Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 25 stycznia 2018 roku.

Plan rozwoju zawodowego

nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

 mgr Beata Zdancewicz

 

  • miejsce pracy: Zespół Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego w Kowanówku
  • czas trwania stażu: od 1 września 2017 r. do 31 maja 2020 r.
  • data rozpoczęcia stażu: 1 września 2017 r.
  • opiekun stażu:

CELE STAŻU

  • uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego;
  • nabycie umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;
  • nabycie umiejętności uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;
  • nabycie umiejętności wykorzystania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
  • nabycie umiejętności zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;
  • nabycie umiejętności posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

 

Pobierz materiał w formacie pdf

 

Autor: Beata Zdancewicz

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz