Grupa wsparcia dla rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Autor: Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieli
Opublikowano: 19 lipca 2018 roku.

„Dość się weseli serce, gdy daje i sobą się dzieli”

L. Staff

 

Dwie dłonie

Wychowywanie dziecka z zaburzeniami w rozwoju to wyzwanie niosące ze sobą wiele trudności w codziennym życiu. Rodzice bardzo często borykają się z problemami natury społecznej, organizacyjnej, zdrowotnej, ale także i emocjonalnej.

Stąd, wśród kilku nauczycieli szkoły z oddziałami integracyjnymi, przed dziewięcioma laty zrodziła się myśl skupienia rodziców w ramach grupy wsparcia. Miałyśmy koncepcję, chęć do działania, ale i obawy, czy rodzice odpowiedzą na zaproszenie. Odpowiedzieli. Wspólne spotkania stały się okazją do zawierania znajomości, rozmów z innymi, dzielenia się radami, wzajemnego inspirowania, a czasem zwyczajnie okazją do wyjścia z domu.

Cele działania

Naszym zamierzeniem było przede wszystkim stworzyć społeczność, w której rodzice będą mogli otrzymywać wsparcie emocjonalne oraz pomoc w rozwiązywaniu konkretnych problemów. Postawiłyśmy też na działalność edukacyjno-informacyjną dotyczącą szeroko pojętej rehabilitacji edukacyjnej i społecznej dzieci, czyli wymianę doświadczeń i informacji w gronie rodziców i specjalistów, a także na integrację.

Co robimy?

Formy naszej działalności to przede wszystkim: spotkania edukacyjne i informacyjne ze specjalistami, spotkania psychoedukacyjne, warsztaty terapeutyczne, spotkania integracyjne, wycieczki, wyjazdy kulturalne. W ramach działań informacyjnych gościliśmy np. eksperta ds. kształcenia integracyjnego, który doradzał rodzicom wybór dalszej drogi edukacyjnej dla dziecka po ukończeniu naszej szkoły. Pracownik socjalny przedstawiał możliwości uzyskania pomocy i wsparcia ze środków PFRON. Ważnym wydarzeniem było zorganizowanie spotkania z ekspertem na temat seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną, podczas którego i rodzice i nauczyciele mieli okazję wysłuchać wykładu, wziąć udział w dyskusji, czy uzyskać indywidualną poradę. Cyklicznie odbywają się spotkania psychoedukacyjne i warsztaty, podczas których rodzice nabywają umiejętności dotyczących pracy z dzieckiem w domu, np. warsztaty logopedyczne, metod relaksacyjnych. Nie obca jest nam też działalność w obszarze kultury – odwiedzamy teatr, kino, czy operę. Czerpiemy siłę z natury podczas spacerów nordic walking, a czasem spotykamy się zwyczajnie, by upiec wspólnie pizzę i porozmawiać.

Z doświadczenia…

Z perspektywy czasu możemy powiedzieć, że warunkiem powodzenia w działaniach grupy wsparcia jest rozpoznanie potrzeb rodziców oraz przygotowanie ciekawej oferty spotkań. Istnieje konieczność pozyskiwania do współpracy ekspertów, specjalistów z różnych dziedzin. Ważne jest stworzenie atmosfery bezpieczeństwa, wzajemnego zaufania i akceptacji. Działaniom musi towarzyszyć odpowiednia komunikacja z rodzicami. Niezbędna do realizacji zadań jest pasja i zaangażowanie nauczycieli. Trudności może nastręczać zdobycie środków finansowych na działalność. Problemem może być też nadmiar obowiązków rodziców i związany z tym brak czasu, by uczestniczyć w spotkaniach lub trudności z dotarciem na miejsce. Jednak wszystkie te bariery – działając w zespole – można przezwyciężyć. I nie jest ważne, czy na spotkanie przyjdzie dwadzieścia osób, osiem, czy trzy, jeśli akurat w danej chwili te trzy osoby potrzebowały być razem, WARTO.

Dzisiaj grupa wsparcia dla rodziców działa nadal, w czasie niemal dekady zrodziło się i zrealizowało wiele pięknych inicjatyw, jak np. „Dzień Dawstwa Szpiku”, czy „Niebieski Bieg Świadomości Autyzmu”. Spędziliśmy na rozmowach i wspólnym z rodzicami działaniu niezliczoną ilość godzin, czerpiąc od siebie wzajemnie energię, inspirację do pracy i życiową mądrość.

 

Autor: Edyta Maroszek

Pedagog specjalny, Animator grupy wsparcia dla rodziców

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz