Promocja zdrowego odżywiania w praktyce, czyli STACJA MĄDRE ŚNIADANIE w Liszynie

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 2 stycznia 2024 roku.

zdrowe odżywianie na tacy sok pomarańczowy, pasta z avocado, owoce z serem, pieczywo z ziarnami

Już po raz drugi w Szkole Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie w ramach zwiększenia świadomości pracowników szkoły, uczniów i ich opiekunów oraz szerszej społeczności lokalnej, wdrożono program „Stacja Śniadanie”. Pomysłodawcą akcji jest pani Maria Natkowska. Inicjatywa powstała na kanwie ogólnopolskiego programu „Śniadanie daje moc”, jednak jej ostateczny zarys jest już nowatorskim ujęciem tematyki związanej z zasadami zdrowego żywienia.

Tegoroczna edycja programu „STACJA ŚNIADANIE” została opatrzona hasłem „MĄDRE ŚNIADANIE”. Tym razem założenia programu zostały powiązane z ideą mądrości postrzeganej jako troska o innych i twórcza realizacja dobra wspólnego w perspektywie długoterminowej. W tym roku skupiono się na pierwszym posiłku dnia w sposób refleksyjny, krytyczny, twórczy, jednocześnie wynikający z wiedzy i doświadczeń życiowych.

„MĄDRE ŚNIADANIE” to posiłek opierający się na zasadach zdrowego odżywiania. Uczniowie rozszerzając swoją wiedzę o odżywianiu, stają się ekspertami w najbliższym środowisku, zadając pytania zwiększają motywację do nauki i gromadzą doświadczenia. Zasadniczym obszarem działań jest wykształcenie postaw prozdrowotnych oraz wzbudzenie pragnienia zrozumienia konieczności poszerzania zasobu informacji dotyczących zdrowego żywienia. Eksploracyjna refleksja nad znaczeniem poruszanych kwestii, przyczyniła się do zmiany ogólnego postrzegania problematyki „mądrego” jedzenia. W ramach projektu uczniowie klas 1-3 przygotowali sok warzywo-owocowy, obejrzeli film edukacyjny oraz prezentację multimedialną, a także poznali tajniki odżywiania sportowców podczas spotkania z panią Moniką Brulińską. Kulminacyjnym punktem działań było przygotowane wspólnie z rodzicami śniadania oraz udział w konkursie fotograficznym „Moje śniadanie”.

Najcenniejszą nagrodą dla wszystkich uczestników programu była możliwość zmiany stylu życia na zdrowszy i bardziej aktywny. Badania pokazują, że rodzinne posiłki przyczyniają się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia zaburzeń odżywiania, redukcji poziomu stresu, zminimalizowania prawdopodobieństwa zachorowania na depresję, lepszych wyników w szkole oraz wzrostu poczucia ogólnego szczęścia u dzieci. „Stacja Śniadanie” to projekt, który na stałe zagości w kalendarzu uroczystości szkolnych w Szkole Podstawowej w Liszynie.

Artykuł pt. Promocja zdrowego odżywiania w praktyce, czyli STACJA MĄDRE ŚNIADANIE w Liszynie opracowała: Maria Natkowska – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz