Indywidualny program zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 3 lipca 2018 roku.

INDYWIDUALNY PROGRAM ZAJĘĆ REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYCH

ROK SZKOLNY 2017/2018

 

 

Opracowanie: mgr Jolanta Luto

Konsultacje psychologiczne:

 

DANE PERSONALNE UCZNIA:

Imię i nazwisko:

Data i miejsce urodzenia:

 

DIAGNOZA

Zespół Lennoxa-Gastaut, padaczka lekooporna, niepełnosprawność intelektualna w stopniu głębokim. Głęboko zaburzona sprawność spostrzegania. Nie udaje się wywołać koncentracji wzroku na przedmiocie. Uwaga mimowolna, brak uwagi dowolnej. Mowa niewykształcona – nie reaguje na swoje imię, wydaje nieartykułowane dźwięki. Głęboko opóźniony rozwój ruchowy – siada, trzymana pod pachami – prostuje nogi, klaszcze w dłonie. Wyraża proste emocje, nie sygnalizuje potrzeb fizjologicznych.

CELE PRACY TERAPEUTYCZNEJ

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. z dnia 7 maja 2013 r.) w mojej pracy indywidualnej z uczennicą realizuję następujące cele:

 • wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim
 • rozwijanie zainteresowania otoczeniem
 • rozwijanie samodzielności w funkcjonowaniu w codziennym życiu, stosownie do jego możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych
 • tworzenie niezbędnych warunków do zapewnienia uczniowi komfortu psychicznego
 • rozwijanie poczucia akceptacji i bezpieczeństwa
 • nawiązywanie pozytywnego kontaktu emocjonalnego nauczyciela z uczniem
 • wspieranie rozwoju sprawności psychofizycznej
 • umożliwianie i tworzenie sytuacji, w których poznaje najbliższe otoczenie
 • stymulowanie rozwoju zgodnie z indywidualnymi możliwościami i potrzebami uczennicy

Metody i formy pracy z uczestnikiem zajęć

 • program Ch. Knilla – Dotyk i komunikacja
 • elementy metody ruchu rozwijającego W. Sherborne
 • stymulacja polisensoryczna według pór roku – Poranny krąg
 • metoda terapii ustno-twarzowej Castillo-Moralesa
 • muzykoterapia
 • chromoterapia
 • aromatoterapia
 • masaże ciała
 • zabawy paluszkowe

ĆWICZENIA REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE obejmują:

 1. Naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości uczestnika
Ćwiczenia rewalidacyjne Środki dydaktyczne Uwagi
 • Wytwarzanie atmosfery zaufania i bezpieczeństwa:
  • przytulanie
  • głaskanie
  • obejmowanie
  • delikatne masaże
 • Współdziałanie w czasie zabaw i ćwiczeń
 • Właściwe reagowanie na głos opiekuna
 • Podawanie ręki na powitanie i pożegnanie
 • Samodzielne sięganie po zabawki, przedmioty za pomocą obu rąk
 • Samodzielny wybór zabawki
 • Rozrzucanie zabawek
 • Wkładanie przedmiotów do pudełka
 • Przekładanie przedmiotów z jednego pojemnika do drugiego
 • Burzenie wieży z klocków
 • Wprowadzanie w ruch wiszących tasiemek, wstążek, łańcuchów
 • Wprowadzanie w ruch zabawek poruszających się wahadłowo lub obrotowo
 • Różne przedmioty, zabawki
 • Pozytywki, telefony, grzechotki
 • Magnetofon
 • Tasiemki, wstążeczki, sznurki
 • Opakowania
 1. Kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom uczestnika
Ćwiczenia rewalidacyjne Środki dydaktyczne Uwagi
 • Usprawnianie motoryki narządów artykulacyjnych
 • Rozwijanie komunikacji
  • Zamknięcie lub zasłonięcie oczu i słuchanie dźwięków dochodzących z ulicy
  • Słuchanie dźwięków z jednoczesną obserwacją źródła dźwięku
  • Uderzanie pałeczką w przedmioty z różnych materiałów
  • Toczenie hałasujących przedmiotów
  • Uderzanie o siebie dwoma identycznymi lub różnymi przedmiotami
  • Odbijanie gumowych zabawek
  • Przelewanie wody
  • Przesuwanie przedmiotów
  • Rozpoznawanie głosu, szmeru
  • Lokalizowanie źródła dźwięku, kierunku
  • Naśladowanie dźwięków dziecka
  • Wokalizacja dźwięków przez dziecko
  • Ćwiczenie reakcji dziecka na własne imię
 • Pędzelki

 

 

 

 • Pałeczki drewniane, metalowe, plastikowe
 • Przedmioty fajansowe, szklane, plastikowe, metalowe, drewniane
 • Piłki, balony, kasztany, kamyki
 • Groch, fasola, ryż, makarony, gwoździe
 • Klocki, łyżeczki, garnuszki, szklanki, szyszki
 • Piłki gumowe i skórzane, balony
 • Papier, karton, folia
 • Magnetofon, zegarek, budzik, pozytywka, grzechotki
Stosowanie metody terapi ustno-twarzowej Castillo-Moralesa
 1. Usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki, wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej
Ćwiczenia rewalidacyjne Środki dydaktyczne Uwagi

Wyczuwanie brzucha, pleców i pośladków:

 • Leżenie na plecach
 • Leżenie na brzuchu
 • Ślizganie się w kółko na brzuchu, na plecach
 • Siedząc – przyciąganie kolejno nóg
 • Siedząc – kręcenie się w kółko na pośladkach
 • Siedząc – przewrót na plecy
 • Siedząc – przyciąganie kolan, chowanie głowy
 • Czołganie się na brzuchu
 • Masaże brzucha, pleców i pośladków

Wyczuwanie rąk i nóg:

 • Siedząc – podciąganie kolan do siadu skulonego
 • Pchanie kolan do siadu prostego
 • W siadzie prostym – rozcieranie i oklepywanie kolan
 • Stanie z podtrzymywaniem
 • Chodzenie z podtrzymywaniem
 • Siedząc na krześle – dotykanie podłogi palcami stóp
 • Uderzanie o podłogę piętami
 • Uderzanie całą stopą
 • Dotykanie łokciami kolan
 • Dotykanie prawym łokciem lewego kolana i odwrotnie

Wyczuwanie całego ciała:

 • Leżenie na plecach i brzuchu
 • Turlanie się
 • Leżenie z rękami wzdłuż ciała i z podniesionymi w różnych kierunkach
 • Ciąganie za kostki nóg ćwiczącego, leżącego na brzuchu lub plecach
 • Kołysanie w pozycji siedzącej
 • Kołysanie w pozycji leżącej
 • Huśtanie

Motoryka mała

 • Badanie otoczenia dotykiem
 • Zabawy manipulacyjne
 • Chwytanie drobnych przedmiotów
 • Zabawy paluszkowe np.
  • Sroczka
  • Idzie rak nieborak
  • Idzią, idzią mrówki…
 • Zabawy z piłką lub balonem
  • łapanie piłki
  • rzucanie piłki
  • turlanie
 • Wkładanie i wyjmowanie przedmiotów
 • Włączanie klawiszy telefonu, pozytywek
 • Mata do ćwiczeń
 • Materac do ćwiczeń
 • Fotel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Kulki, piłeczki,
 • Fasola, groch, kasza, ryż, makaron
 • Szyszki, kasztany, żołędzie
 • Piłki gumowe, skórzane, balony
 • Piramidki
 • Foremki
 • Telefony, pozytywki
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkie ćwiczenia wykonywane z pomocą nauczyciela

 1. Wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia
Ćwiczenia rewalidacyjne Środki dydaktyczne Uwagi
 • Zwiększanie aktywności własnej
  • Zdejmowanie butów
  • Ściąganie części garderoby
  • Wkładanie i wyjmowanie rąk z rękawów
  • Próby jedzenie łyżeczką
  • Samodzielne zdejmowanie chusty zasłaniającej głowę
  • Samodzielne zdejmowanie opaski zasłaniającej oczy
  • Sygnalizowanie w każdy możliwy sposób: głodu, bólu, potrzeb fizjologicznych
  • Stanie samodzielne i z podtrzymywaniem
  • Chodzenie z pomocą
  • Przemieszczanie się samodzielnie w dowolny sposób: czołganie, przesuwanie
 • Buty
 • Różne części ubrania
 • Kubek
 • Sztućce
 • Chustki, opaski
Wszystkie ćwiczenia wykonywane z pomocą nauczyciela.
 1. Rozwijanie zainteresowań otoczeniem, wielozmysłowe poznanie tego otoczenia, naukę rozumienia zachodzących w nim zjawisk, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu
Ćwiczenia rewalidacyjne Środki dydaktyczne Uwagi
 • Bezpośredni kontakt z roślinami: dotykanie, wąchanie, łamanie, próbowanie
 • Kontakt z żywiołami: wodą, powietrzem, ziemią, ogniem
 • Bezpośredni kontakt ze zwierzętami: oglądanie, głaskanie
 • Podążanie wzrokiem za przedmiotami
 • Badanie otoczenia dotykiem
 • Ćwiczenia słuchowe z przedmiotami wydającymi dźwięk
 • Ćwiczenia w różnicowaniu smaków i zapachów
 • Badanie powierzchni dotykiem
 • Reagowanie na zmiany natężenia:
  • światła
  • hałasu
  • temperatury
 • Zabawy z lustrem
 • Dotykanie, przesypywanie, ugniatanie, rozcieranie na ręce i na innych częściach ciała piasku, ryżu, kaszy
 • Przelewanie, chlapanie, reagowanie na temperaturę wody
 • Dmuchanie strumieniem powietrza-zimnym, ciepłym-na różne części ciała
 • Słuchanie piosenek, melodii, czytanych przez nauczyciela treści
 • Wsłuchiwanie się w naturalne dźwięki: głosy ludzi, śpiew ptaków, głosy zwierząt, odgłosy dochodzące z ulicy, hałasy bawiących się dzieci
 • Masaże rąk i całego ciała przedmiotami o zróżnicowanej fakturze
 • Picie artykułów płynnych o zróżnicowanej temperaturze
 • Wspólne muzykowanie na instrumentach perkusyjnych
 • Wystukiwanie rytmów
 • Badanie otoczenia dotykiem
 • Stukanie palcami o blat stołu
 • Uderzanie nogami o podłogę
 • Kwiaty, liście, gałązki, nasiona różnych roślin
 • Miski z wodą
 • Pojemniki z lodem
 • Suszarki, wentylatory
 • Pojemniki z piaskiem
 • Świeczki, zapałki
 • Zwierzęta
 • Różne przedmioty, zabawki
 • Pozytywki, telefony, grzechotki
 • Zapachy
 • Latarki
 • Różne przedmioty, zabawki
 • Radio, magnetofon, płyty
 • Zabawki grające
 • Pożywienie, napoje
 • Świece zapachowe
 • Pojemniki z różną zawartością np. z wodą, grochem itp.
 • Latarka
 • Suszarka
 • Gąbki, szczoteczki, materiały, piórka, wata, pumeks, bańki mydlane
 • Książeczki dla dzieci
 • Lustro
 • Instrumenty perkusyjne
 • Stół, krzesło, fotel
Ze względów bezpieczeństa czynności wykonywane są pod ścisłym nadzorem nauczyciela

 

 

 

 

 

 

 

Wykorzystywane elementy metod:

 • W. Sherborne
 • Program Dotyk i komunikacja Knilla
 • Masaż twarzy wg Castillo-Moralesa
 • Metoda Kinezjologii wg P. Dennissona
 • Muzykoterapia
 • Masażyki ciała
 1. Kształtowanie umiejętności współżycia w grupie
Ćwiczenia rewalidacyjne Środki dydaktyczne Uwagi
 • Ćwiczenia wykonywania gestu powitania i pożegnania
 • Ćwiczenia dotykania i głaskania innych ludzi
 • Reagowanie na imię
 1. Nauka celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań ucznia oraz jego udziału w ekspresyjnej aktywności
Ćwiczenia rewalidacyjne Środki dydaktyczne Uwagi
 • Reagowanie na polecenia: daj, puść, rzuć, weź
 • Powtarzanie gestów, prowadzenie dłoni (po ok.30 s. odczekanie aż Patrycja sama podejmie gest)
 • Wymuszanie wykonywania po nas niektórych czynności np. przechylamy dziewczynkę mówiąc bum, powtarzamy tą czynność kilka razy, następnie opóźniamy przechylanie dziecka, czekając aż dziecko zrobi to samo itp.

Zakres współpracy z rodzicami uczestnika zajęć:

Opiekę niezbędną w czasie prowadzenia zajęć w domu rodzinnym zapewniają rodzice.

LITERATURA

 1. Bogdanowicz M., Kisiel B., Przasnysza M. [1992] Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka. Warszawa: WSiP.
 2. Kielin J. (red.). [2002] Rozwój daje radość. Terapia dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim. Gdańsk: GWP.
 3. Knill C. [1995] Programy aktywności. Podręcznik. Warszawa: CMPP-P.
 4. Kwiatkowska M. [1997] Dziecko głęboko niezrozumiane. Warszawa: Oficyna Literatów i Dziennikarzy
 5. Kwiatkowska M.[2006] Zwyczajne towarzyszenie zamiast specjalnej troski.Warszawa: CMPP-P

 

ZGODA RODZICÓW

Wyrażam zgodę na realizację programu:

 

Indywidualny program zajęć rewalidacyjno-wychowawczych opracowała: mgr Jolanta Luto

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz