„Młodzi Sportowcy” – program dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, który motywuje pozytywnie

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 15 listopada 2017 roku.

Program „Młodzi Sportowcy” wprowadza dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w wieku 2-7 lat oraz ich rodziny w Świat Olimpiad Specjalnych. Jest to uniwersalny program gier i zabaw sportowych dla młodszych dzieci, który może być wykorzystywany w domu podczas rodzinnych zabaw, w przedszkolu oraz grupach rówieśniczych. Ćwiczenia zawarte w programie mają na celu wspieranie rozwoju fizycznego, poznawczego i społecznego dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Mogą być również wspaniałym narzędziem poznawania potrzeb i umiejętności dzieci przez członków ich rodzin.

Ruch towarzyszy dziecku od początku jego istnienia. Zabawa rączkami, wprowadzanie w ruch nóżek sprawiają widoczną radość już niemowlakom. Poprzez – wydawać by się mogło – proste ćwiczenia małe dziecko wzmacnia mięśnie kończyn, grzbietu, brzucha. Nieustannie ćwiczy zmysł równowagi, koordynację wzrokowo – ruchową, wyrabia odwagę. Temu naturalnemu rozwojowi nie wolno przeszkadzać. Nie należy ograniczać dziecka w jego swobodzie przyspieszając jego gotowość do samodzielnego siedzenia, czy chodzenia.

Rozwój ruchowy dziecka niepełnosprawnego jest zaburzony. Bardzo często potrzebę aktywności należy dopiero u dziecka rozbudzić i wytrwale motywować je do podejmowania wysiłku. Zabawy ruchowe są znakomitym sposobem przemycania dzieciom, często trudnych dla nich ćwiczeń fizycznych. Ćwiczeniom tym wykonywanym w grupie rówieśniczej towarzyszy również pozytywnie wzmacniająca rywalizacja. Nawet dziecko, które wydaje się otoczeniu bierne uczy się poprzez obserwację innych dzieci.

Dzieci niepełnosprawne intelektualnie wymagają celowego uczenia się bawienia nawet najprostszą zabawką. Przy tej okazji rozwijają, doskonalą i utrwalają stosownie do potrzeb każdego z nich rozmaite funkcje, sprawności i nawyki. Zadania stawiane przed dzieckiem w zabawie nie mogą jednak przekraczać jego możliwości. Muszą dawać dziecku poczucie radości, wzmacniać jego mocne strony, rozbudzać zainteresowania i aktywność. Wówczas dopiero uczestnictwo w zabawie ma sens.

Rodzicom wielokrotnie brakuje pomysłów na ciekawe zabawy, na aktywne spędzanie czasu ze swoim niepełnosprawnym  dzieckiem. Wynika to często z faktu, że jest ono mało sprawne ruchowo. Nie potrafi jeździć na rowerku, niechętnie kopie piłkę, ma problem z podskokiem, rzutem do celu, posegregowaniem przedmiotów. Czynności te  stanowią dla niego trudność, której nie chce pokonać. Dziecko widząc więc piłkę – krzyczy, a zamiast na rower siada na ziemię. Rodzic obserwując takie zachowanie również ulega zniechęceniu. Jednak w każdym dziecku drzemie silna potrzeba zabawy i ruchu.

Program „Młodzi Sportowcy”: 

– daje możliwość uczęszczania na ciekawe zajęcia dzieciom i ich rodzicom oraz rodzeństwu – uczy dzieci samodzielności i zaradności

– wzmacnia poczucie własnej wartości

– budzi wiarę w swoje możliwości

-daje siłę do pokonywania trudności

-ośmiela

– wzbogaca doświadczenia

– stwarza okazję do  nawiązywania relacji z innymi.

Program „Młodzi Sportowcy” to program wsparcia dla rodzin. Uczy efektywnego spędzania wolnego czasu z własnym dzieckiem niepełnosprawnym, stwarza możliwość włączenia w zabawę rodzeństwo, daje rodzicom możliwość nawiązania kontaktów z innymi rodzicami mającymi podobną sytuację, otwiera także otoczenie na potrzeby i możliwości dziecka niepełnosprawnego.

Program ”Młodzi Sportowcy” jest w Polsce programem młodym. Warto jednak zapoznawać z nim nauczycieli przedszkoli integracyjnych i przedszkoli specjalnych. Należy zachęcać rodziców, aby aktywnie włączali się w początek sportowych zmagań swoich pociech.

Jednym z przesłań programu „Młodzi Sportowcy” jest stworzenie szansy wspólnej interakcji dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i ich sprawnych rówieśników, prowadzącej w przyszłości do przyjacielskich relacji opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji. Dajmy więc dzieciom możliwość dołączenia do programu „Młodzi Sportowcy”, a przez to uczestniczenia we wspaniałym procesie integracji.

Autorki: Dorota Majcher, Renata Bednarska

Materiał nadesłany przez Czytelniczki portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz