Piramida zdrowia – konspekt zajęć w klasie III SP

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 20 stycznia 2016 roku.

OwoceSkład zespołu: uczniowie z autyzmem oraz niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym

Nauczyciel prowadzący: Kinga Świderska

Okres realizacji: 13.01.2015r.

Temat zajęć: Piramida zdrowia.

Metody: słowna, oglądowa, praktycznego działania

Formy: grupowa, indywidualna

Środki dydaktyczne: etykiety z nazwami dni tygodnia, miesięcy, zdjęcia uczniów, etykiety z imionami, ilustracje pór roku, etykiety z nazwami pór roku, plakat przedstawiający piramidę zdrowego żywienia, gra „Piramida zdrowia”.

Cel główny:

Utrwalenie zasad zdrowego odżywiania się.

Cele szczegółowe:

 • Dopasowywanie/odczytywanie etykiet z nazwami dni tygodnia, miesięcy oraz imionami.
 • Utrwalenie umiejętności segregowania produktów spożywczych.
 • Kształtowanie umiejętności przestrzegania zasad w trakcie gry.
 • Doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 10.
 • Utrwalanie umiejętności rozróżniania zdrowych i szkodliwych dla zdrowia produktów spożywczych.

Cele operacyjne:

Uczniowie po zajęciach:

 • Dopasowują lub odczytują etykiety z nazwami dni tygodnia, miesięcy, pór roku oraz imionami.
 • Segregują produkty spożywcze i umieszczają je w odpowiednich miejscach piramidy żywieniowej.
 • Przestrzegają zasad obowiązujących w trakcie gry – czekanie na swoją kolej, rzut kostką .
 • Przelicza elementy w zakresie 10.
 • Rozróżnia zdrowe i szkodliwe dla zdrowia produkty spożywcze.

Przebieg zajęć:

 1. Zajęcie przez uczniów swoich miejsc.
 2. Powitanie w kręgu – śpiewanie piosenki „Witaj…”, podanie sobie ręki na przywitanie.
 3. Ustalenie bieżącej daty i zaznaczenie jej na kalendarzu.
 4. Ustalenie dnia tygodnia. Dopasowanie lub ułożenie samodzielnie etykiet z dniami tygodnia. Wybranie i przyczepienie na tablicy odpowiedniego dnia tygodnia.
 5. Przypomnienie nazw miesięcy, ustalenie bieżącego miesiąca. Ułożenie lub dopasowanie etykiet z nazwami miesięcy. Wspólne powtórzenie nazw miesięcy.
 6. Wskazanie swojej osoby na zdjęciu. Podpisanie zdjęć odpowiednimi etykietami z imionami. Zaznaczenie obecności na tablicy za pomocą etykiety z imieniem.
 7. Ustalenie bieżącej pory roku. Omówienie charakterystycznych cech danej pory roku. Dopasowanie etykiet do ilustracji pór roku.
 8. Obserwacja pogody za oknem. Wybór odpowiednich etykiet i przyczepienie ich na tablicy.
 9. Zapoznanie z piramidą żywieniową. Nauczyciel prezentuje uczniom plakat przedstawiający piramidę zdrowego odżywiania się i omawia po kolei wszystkie stopnie. Uczniowie nazywają znajdujące się na niej produkty i wymieniają, w którym miejscu piramidy powinny się one znaleźć.
 10. Gra „Piramida zdrowia”. Nauczyciel prezentuje uczniom grę „Piramida zdrowia”, która składa się z piramidy, produktów spożywczych oznaczonych na odwrocie kolorami żółtym, zielonym i czerwonym oraz kostki z takimi samymi kolorami. Uczniowie dzielą wszystkie produkty spożywcze na równe części i układają przed sobą kolorami do dołu. Następnie, zaczynając od najmłodszego gracza, rzucają kostką. Wyrzucony kolor zielony oznacza produkt, który powinno się jeść codziennie, kolor żółty produkt, który powinno jeść się raz na jakiś czas, a kolor czerwony – produkt szkodliwy dla zdrowia. Uczniowie starają się wybrać odpowiednie produkty, zgodnie z wyrzuconym kolorem. Jeśli uczeń wśród swoich produktów nie ma produktu oznaczonego wyrzuconym kolorem, opuszcza kolejkę. Wygrywa gracz, który jako pierwszy prawidłowo ułoży wszystkie produkty.
 11. Podsumowanie i zakończenie zajęć.

Autor: Kinga Świderska

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz