Poznajemy jesienne owoce za pomocą zmysłów – konspekt zajęć dla uczniów z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 17 stycznia 2024 roku.

Konspekt zajęć dla uczniów z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną z elementami oceniania kształtującego

Temat: Poznajemy jesienne owoce za pomocą zmysłów.

Przedmiot: zajęcia rozwijające kreatywność

Klasa: II szkoły podstawowej

Data:

Czas trwania: 1 godzina lekcyjna

Prowadzący:

Cele ogólne:

 • poznawanie i przestrzeganie zasad zdrowego trybu życia,
 • rozpoznawanie i nazywanie owoców,
 • rozwijanie zmysłów wzroku, dotyku i smaku,
 • rozwijanie kompetencji kluczowych (porozumiewania się, uczenia się, społecznych, cyfrowych).

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • rozpoznaje jesienne owoce,
 • nazywa jesienne owoce,
 • segreguje jesienne owoce pod względem jakościowym,
 • opisuje jesienne owoce (kolor, kształt, smak),
 • łączy w pary takie same owoce,
 • słucha z uwagą wypowiedzi nauczyciela,
 • wypowiada się i udziela odpowiedzi na pytania,
 • doskonali umiejętności językowe, wzbogaca słownictwo,
 • nawiązuje prawidłowe relacje z kolegami i koleżankami w klasie podczas porozumiewania się, współpracy, uczenia się,
 • przestrzega zasad obowiązujących podczas zajęć,
 • myje ręce zgodnie z instrukcją.

Cele wychowawcze:

 • reagowanie na polecenia werbalne, na polecenia poparte gestem lub z wykorzystaniem obrazka,
 • używanie zwrotów grzecznościowych,
 • rozwijanie umiejętności współpracy i wzajemnego szacunku,
 • rozwijanie umiejętności dbania o stanowisko pracy w czystości.

Cel sformułowany w języku ucznia:

Kryteria sukcesu (Nacobezu):

Formy pracy:

indywidualna, grupowa

Metody pracy:

słowna, pokaz, pogadanka, elementy dobrego uczenia się, elementy OWRU (ocenianie wspierające rozwój ucznia), elementy metody Marii Montessori, praktycznego działania, stymulacji polisensorycznej

Środki dydaktyczne:

owoce, obrazki z owocami, laptop, magiczne pudełko, ilustracje przedstawiające zmysł dotyku, smaku i wzroku, drewniane tace, kosz wiklinowy, patyczki, klepsydra, klamerki, metodniki, piłeczki

Przebieg zajęć:

Część wstępna

 1. Przypomnienie zasad pracy na zajęciach (słuchamy uważnie, dbamy o ciszę, jesteśmy kulturalni, dbamy o porządek, pomagamy sobie).
 2. Zapoznanie uczniów z celem sformułowanym w języku ucznia oraz kryteriami sukcesu (Nacobezu) – aplikacja voki.com, sprawdzenie stopnia zrozumienia celów i kryteriów (metodnik).
 3. Aspekt zdrowotny owoców – dlaczego powinniśmy jeść owoce? – pogadanka.

Część właściwa

 1. Wprowadzenie do tematu zajęć – oglądanie jesiennych owoców.
 2. Pokazanie uczniom ilustracji z owocami. Nazywanie ich w izolacji. Zastosowanie elementów lekcji trójstopniowej z metody Marii Montessori.
 3. Praca z metodnikiem – wybieranie prawidłowej odpowiedzi.
 4. Kosz pełen owoców. Losowanie ucznia (patyczki). Wylosowany uczeń podchodzi do kosza z owocami, wyciąga przynajmniej 4 różne owoce i nazywa je.
 5. Magiczne pudełko z owocami. Jeden uczeń wkłada wybrany przez siebie owoc do pudełka, a drugi uczeń wkłada ręce do pudełka, dotyka owoc i podaje jego nazwę (praca w parach, ocena koleżeńska).
 6. Co to za owoc? – losowanie uczniów (patyczki) do degustacji 3 owoców. Uczeń podaje nazwę próbowanego owoca.
 7. Tworzymy zbiory owoców – uczniowie segregują owoce na drewniane tace (praca grupowa).
 8. To jest.. – prezentacja wybranego owoca przez nauczyciela (podanie koloru, kształtu, smaku).
 9. Uczniowie podchodzą do tacek  z owocami. Wybierają jeden owoc, obserwują go, dotykają, próbują (klepsydra). Losowanie patyczkami ucznia, który opisze swój owoc (podanie koloru, kształtu i smaku).
 10.  Zadanie interaktywne „Połącz w pary owoce”. Wykonanie ćwiczenia w wordwall.

Część końcowa

 1. Przypomnienie Nacobezu.
 2. Samoocena uczniów (klamerki).

Uczniowie wybierają z koszyczka klamerkę ze swoim imieniem i przyczepiają ją do kartki z buźkami (zielona buźka uśmiechnięta – wiem to już, żółta buźka z minką – muszę jeszcze pomyśleć, czerwona kartka ze smutną buźką – jeszcze tego nie wiem).

3. Uzyskanie informacji zwrotnej (patyczki):

 • O czym mówiliśmy na dzisiejszych zajęciach?
 • Jakie jesienne owoce poznaliśmy?
 • Za pomocą czego poznawaliśmy jesienne owoce?

4. Refleksja uczniów (piłeczki z buźkami).

Dziecko wybiera piłeczkę z emotikonem/buźka i mówi, co podobało mu się w zajęciach, czego się nauczyło dzisiaj na zajęciach.

Grafiki użyte w tekście pochodzą ze stron:

www.piktogramy.com.pl

www.tapeciarnia.pl


Autorka: Magdalena Fijak – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz