Wiosna, wiosna ach to ty – zajęcia z elementami terapii ręki – scenariusz zajęć otwartych

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 20 czerwca 2023 roku.

białe przebiśniegi

I. Informacje wstępne

Data: 22.03.2023 r.

Nauczyciele prowadzący:

Czas trwania zajęć: 60 minut

Klasa: I – III, III pdpb

Temat: Wiosna, wiosna ach to ty – zajęcia z elementami terapii ręki.

Cel ogólny:

 • Rozwijanie wiedzy uczniów na temat oznak wiosny oraz rozwijanie sprawności ruchowej dłoni.

Cele szczegółowe – uczeń:

 • aktywnie uczestniczy w proponowanych czynnościach,
 • nazywa lub wskazuje oznaki wiosny na ilustracji,
 • rozwija umiejętność planowania ruchu,
 • usprawnia współpracę oko – ręka,
 • współpracuje z grupą,
 • rozwija koncentrację uwagi,
 • kształtuje koordynację wzrokowo-ruchową i motorykę dużą,
 • wypełnia kontur kwiata,
 • przestrzega zasad panujących w grupie,
 • potrafi określić konsystencję, kolor i zapach,
 • rozwija sprawność ruchową dłoni,
 • potrafi czekać na swoją kolej,
 • rozwija sprawność manualną.

Formy pracy:

 • indywidualna,
 • grupowa.

Metody:

 • oparte na słowie: opis, instruktaż,
 • oparte na obserwacji: pokaz,
 • oparte na działaniu: zajęcia praktyczne.

Środki dydaktyczne:

zielony balon, prezentacja o zwiastunach wiosny, ilustracje oznak wiosny, nazwy, papierowe liście, papier z narysowanymi konturami kwiatów, farby, gąbki, miski, mąka ziemniaczana, płyn do mycia naczyń, pianka do golenia, piosenki o tematyce wiosennej, emblematy kwiatów i ptaków wiosennych, wykałaczki, medale.

II. Przebieg zajęć

Zajęcia wstępne:

 1. Ćwiczenia mięśni brzucha i grzbietu.

Przywitanie uczniów w kręgu przyjaźni. Uczniowie przekazują sobie balonik przyjaźni mówiąc przy tym jak mają na imię i wykonując odpowiednie ćwiczenie ruchowe.

Zajęcia właściwe:

 1. Ćwiczenia wzrokowo-słuchowe.

Nauczyciel odtwarza uczniom prezentację na temat zwiastunów wiosny. Zadaniem uczniów jest odnalezienie ilustracji z danymi oznakami wiosny oraz ich nazwanie.

2. Ćwiczenia rozruchowo-ramienne.

Uczniowie przyklejają sobie na ręce gotowe listki. Machając ramionami wcielają się w wiosenne drzewo.

3. Ćwiczenie manualne.

Uczniowie dzielą się na dwie grupy. Każda z grup ma za zadanie zapełnić kontur kwiata (przebiśniegu i krokusa) za pomocą gąbki i farb.

4. Ćwiczenia manipulacyjne.

Uczniowie w dwóch grupach dostają miski i składniki (płyn do mycia naczyń, piankę do golenia i mąkę ziemniaczaną). Za pomocą tych produktów uczniowie wyrabiają masy: ciastolinę i sztuczny śnieg. Kolejno grupy wymieniają się składnikami. Wspólnie z nauczycielem określają konsystencję, kolor i zapach. Z utworzonych mas dzieci wykonują makietę wiosennej łąki dołączając do niej emblematy zwiastunów wiosny.

Zajęcia końcowe:

1. Pochwała za aktywny udział w zajęciach oraz wręczenie nagród.

2. Sprzątanie miejsca pracy.


Zajęcia z elementami terapii ręki opracowały: Katarzyna Gościniec i Karolina Staśkiewicz – Czytelniczki Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz