Wykonujemy obliczenia pieniężne – scenariusz zajęć dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

Autor: Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieli
Opublikowano: 1 kwietnia 2024 roku.

pieniądze monety polskie

Temat: Wykonujemy obliczenia pieniężne.

Cel główny:

 • rozwijanie umiejętności dokonywania prostych obliczeń pieniężnych.

Cele operacyjne – uczeń:

 • zna rodzaje sklepów; wie, jakie produkty można w nich kupić,
 • posługuje się monetami o nominałach: 1 zł, 2 zł, 5 zł, wykonuje proste obliczenia pieniężne z ich wykorzystaniem,
 • potrafi posługiwać się monetami podczas robienia zakupów,
 • wykonuje automasaż z użyciem gąbki, masażera lub olejku.

Metody:

 • aktywnego działania uczniów, ćwiczeń praktycznych,
 • słowne – instruktaż, rozmowa,
 • oglądowe – pokaz, obserwacja,
 • relaksacja.

Formy pracy:

 • praca z całą grupą,
 • indywidualna.

Środki dydaktyczne:

 • monety o nominałach: 1 zł, 2 zł, 5 zł,
 • plansze przedstawiające monety: 1 zł, 2 zł, 5 zł,
 • plansze z napisami: kwiaciarnia, warzywniak, piekarnia, drogeria,
 • obrazki przedstawiające produkty, które można w nich zakupić,
 • ołówki, pisaki, kleje,
 • masażery, gąbki i olejki do masażu,
 • pudełko,
 • nagranie z rytmiczną muzyką oraz sprzęt do jej odtworzenia.

Proponowany przebieg zajęć:

1. Powitanie: Wędrująca paczka

Prowadzący zaprasza uczniów do ustawienia się w kole, proponuje zabawę o nazwie Wędrująca paczka. Prowadzący odtwarza muzykę – w tym czasie uczniowie podają sobie rytmicznie pudełko. Na zatrzymanie muzyki uczeń, który trzyma paczkę, podaje nazwę przedmiotu, który ostatnio kupił lub sklepu, który odwiedził.

2. Ćwiczenie: Segregujemy zakupy

Nauczyciel prosi uczniów o podanie rodzajów sklepów, które znają. Następnie na czterech stolikach umieszcza plansze z nazwami sklepów (kwiaciarnia, piekarnia, warzywniak, drogeria), zadaniem uczniów jest umieszczenie obrazków przedstawiających produkty, które można w nich kupić, w odpowiednich miejscach.

Obrazki, w miarę potrzeb i możliwości, można zastąpić prawdziwymi przedmiotami. W zależności od potrzeb zespołu, można przygotować produkty pochodzące z innych sklepów.

3. Ćwiczymy z monetami

Nauczyciel zaprasza dzieci do ćwiczeń z monetami. Na tablicy umieszcza planszę z powiększoną monetą jednozłotową, uczniowie wyszukują ją w swoich zbiorach, powtarzają czynności z kolejnymi monetami.

Następnie nauczyciel ćwiczy z dziećmi proste obliczenia pieniężne – na tablicy układa dwie plansze ze złotówkami, które odpowiadają monecie dwuzłotowej – uczniowie dokonują obliczeń na swoich monetach. W kolejnym etapie nauczyciel układa z dziećmi obliczenie dotyczące monety pięciozłotowej.

4. Robimy zakupy

Nauczyciel ćwiczy z uczniami dokonywanie prostych zakupów. Na stole kładzie planszę z monetą jednozłotową, a pod nią ołówek. Pod planszą z monetą dwuzłotową układa długopis, a pod planszą z monetą pięciozłotową – klej. Uczniowie dobierają odpowiednie przedmioty do swoich monet. Przeliczają, ile mają pieniędzy i jakie przedmioty mogą za nie kupić. Następnie uczniowie ćwiczą robienie zakupów – wybierają przedmiot lub przedmioty, które chcą zakupić i posługując się udostępnionym przykładem, podają odpowiednią kwotę.

Dla utrwalenia opracowanych treści, uczniowie mogą wykonać makietę sklepu z wykorzystaniem np. opakowań po różnych produktach. Nauczyciel przygotowuje plakietki z cenami i w miarę potrzeb i możliwości ćwiczy z uczniami dokonywanie zakupów.

5. Zakończenie – relaks po zakupach

Na zakończenie zajęć nauczyciel zaprasza uczniów do „strefy SPA” – z wykorzystaniem zgromadzonych masażerów, gąbek, olejków uczniowie wykonują automasaż.

Pobierz materiały do scenariusza

Bibliografia:

 • I. Konieczna, B. Kosewska, K. Smolińska, Pewny start. Zajęcia rewalidacyjne. – Szkoła podstawowa 1-3. Funkcjonowanie społeczne. Karty pracy. Poziom 1, wyd. PWN, Warszawa 2016
 • https://soswpultusk.pl/projekty-unijne/mysl-kreatywnie-dzialaj-aktywnie/, dostęp z dnia 23.03.2024 r.

Autor: Urszula Wesół – pedagog specjalny

Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz