Bębny afrykańskie na zajęciach terapeutycznych – scenariusz

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 25 maja 2019 roku.

Bębny afrykańskie – scenariusz zajęć w ramach realizacji innowacji pedagogicznej „W rytmie i w kolorze”

 

Czas trwania: 45 minut

Cele lekcji

cel główny:
 • kształtowanie aktywnej postawy wobec problemów poznawczych, umiejętności współdziałania w zespole, uczenia się od siebie nawzajem z zachowaniem przyjętych norm
cele szczegółowe:
 • uczeń dąży do samoakceptacji, buduje pozytywny obraz samego siebie
 • uczeń potrafi rozładować napięcia emocjonalne, wyciszyć agresję
 • uczeń umie obniżyć poziom stresu
 • uczeń jest zmotywowany do podejmowania nowych wyzwań

Metody pracy:

 • podające
 • aktywizujące
 • praktyczne

Formy pracy:

 • pogadanka
 • ćwiczenia rytmiczne
 • ekspresja muzyczno-ruchowa

Środki dydaktyczne:

 • bębny afrykańskie (djembe, dundun)
 • pałki, „przeszkadzajki”
 • markery
 • brystol

Przebieg zajęć

 1. Powitanie uczestników – ćwiczenie „witam wszystkich, którzy…” (mają brata, siostrę, lubią śpiewać itp. – uczeń, którego dotyczy dana informacja, gra dowolny rytm na bębnie).
 2. Określenie nastroju. Nauczyciel prosi uczniów, aby w skali od 1 do 10 określili swój nastrój, gdzie 1 oznacza źle, a 10 świetnie.
 3. Ćwiczenie „wywoływanie numerów”. Prowadzący przyporządkowuje cyfrę każdemu uczestnikowi w zależności od liczebności grupy. W ustalonym rytmie (2 uderzenia o kolana, 2 klaśnięcia w ręce) uczeń powtarza dwukrotnie swój numer, a następnie kolegi. Nie zmieniając rytmu wywołana osoba powtarza swoją cyfrę i podaje kolejną. Jeśli ktoś z uczestników zmieni rytm lub zapomni swój numer – odpada.
 4. Rytm „Fura”. Nauka akompaniamentu do afrykańskiego rytmu „Fura”, wprowadzenie melodii na bębnach basowych. Zamiana instrumentów, tak aby uczniowie mogli spróbować zagrać na każdym z nich i wybrać najbardziej dla siebie odpowiedni.
 5. Wprowadzenie sygnału – melodii informującej o przejściu z jednego akompaniamentu w drugi lub rozpoczęciu i zakończeniu, wykonuje ją lider grupy.
 6. Określenie nastroju po zajęciach. Uczniowie otrzymują markery i każdy z nich rysuje buźkę na arkuszu brystolu, oddającą jego samopoczucie.
 7. Podsumowanie zajęć.
 8. Podziękowanie i pożegnanie z uczniami.

 

Autor: Katarzyna Moric – Czytelniczka Portalu

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz