Scenariusz zajęć z TERAPII RĘKI dla dzieci 6-letnich – „Zimowe zabawy z gazetami”

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 7 lutego 2024 roku.

Cele ogólne:

 • kształtowanie koordynacji i sprawności całego ciała
 • wypracowywanie prawidłowej postawy ciała oraz ułożenia rąk i nóg
 • rozwijanie sprawności ruchowej dłoni
 • doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi

Cele operacyjne – dziecko:

 • śpiewa i odtwarza odpowiednim ruchem piosenkę powitalną
 • prawidłowo wykonuje ćwiczenia pokazane przez nauczyciela
 • poprawnie przelicza
 • bierze czynny udział w zabawie ruchowej
 • czuje się częścią grupy
 • prawidłowo reaguje na umówiony sygnał
 • tworzy pracę plastyczną na podany temat
 • wykazuje się pomysłowością oraz twórczym działaniem
 • wypowiada się na temat pracy plastycznej

Metody pracy:

 • słowna
 • oglądowa
 • czynna
 • zadań stawianych dzieciom do wykonania
 • terapia ręki

Formy pracy:

 • grupowa
 • indywidualna

Środki i pomoce dydaktyczne:

płyta CD z piosenkami „Bumbumkowe poruszanki” – Poruszanki DobEdu, „Śnieżne zabawy” Vademecum przedszkolnych zabaw – zima – Bliżej Przedszkola, „Porusz dłonie, porusz ciało” – Bliżej Przedszkola, gazeta dla każdego dziecka, lina, plastikowy kubek dla każdego dziecka, instrumenty: tamburyn, bębenek, trójkąty, marakasy, kastaniety, białe kartki formatu A4, klej, czarne flamastry

Zajęcia odbywają się wg schematu działań z zakresu Terapii ręki.

Przebieg zajęć:

Ćwiczenia na całe ciało

Taniec na powitanie „Bumbumkowa poruszanka”

Dzieci poruszają się po sali zgodnie z tekstem piosenki:

Idziemy do przodu, idziemy do tyłu
i w dół się pochylamy
i w górę się wspinamy.
Idziemy w jedną stronę,
a w drugą znów wracamy.
Skaczemy dookoła, tak właśnie się ruszamy.

W przód i w tył,
w dół i w górę,
z boku na bok,
raz, dwa, trzy. (2x)
Ref: Niech każdy tańczy: la, la, la … (dzieci tańczą swobodnie, a na przerwę w muzyce „STOP”, zatrzymują się).

„Drugie życie gazety”

W jaki sposób powtórnie możemy wykorzystać gazetę? „Burza mózgów”. Dzieci podają swoje przykłady (wachlarz, oprawa książki, podkładka pod talerz, czapka na głowę itp.).

Zabawy z gazetami

Dzieci tworzą koło, nauczyciel rozdaje dzieciom gazety.

Ćwiczenia rozmachowe

Dzieci stoją w rozkroku:

 • kreślenie w powietrzu dużych, płynnych, swobodnych ruchów w kształcie fal i ósemek z rozprostowaną gazetą (najpierw prawą, następnie lewą ręką)
 • przekładanie rozprostowanej gazety najpierw wokół kostek, następnie wokół kolan, bioder i głowy – zwracamy dzieciom uwagę, aby starały się ćwiczenia wykonywać dokładnie, nie niszcząc gazety
 • przekładanie z prawej ręki rozprostowanej gazety pod lewą nogą do lewej ręki, prawą ręką unosimy i zza pleców próbujemy złapać gazetę, ćwiczenie to wykonujemy analogicznie drugą stroną.

Zabawa ruchowa z wykorzystaniem gazet

Dzieci maszerują po sali w rytm tamburyna i nasłuchują, na którym instrumencie gra nauczyciel:

tamburyn – marsz

bębenek – dzieci rozkładają gazetę na podłodze i stojąc na niej głośno tupią

trójkąt – nakładanie gazety na głowę w formie daszku

marakasy – wachlowanie gazetą przed sobą z rozprostowanymi rękami

kastaniety – dziecko w jednej ręce trzyma gazetę, a palcami drugiej ręki stuka w nią.          

Ćwiczenia manualne i manipulacyjne

Robienie kul z gazety, rozprostowanie gazety, rzucanie do celu

Dzieci wykonują polecenia zawarte w wierszu A. Kornackiej z płyty „Porusz dłonie, porusz ciało”:

Weź gazetę

Ugnieć kulę

Podrzuć w górę

Złap ją w ręce

Podrzuć, porzuć

Podrzuć, podrzuć

I rozprostuj, czym prędzej

Polecenia w wierszu wykonują dwukrotnie.

Przerzucanie kulek

Nauczyciel za pomocą liny dzieli salę na połowy, dzieci ustawiają się z gazetami po przeciwległych stronach, każde z nich ponownie formuje z gazety kulkę. Zadaniem dzieci będzie przerzucanie kulek na drugą stronę sali. Po upływie 2 minut dzieci wraz z nauczycielem sprawdzają, przeliczając razem,  po której stronie jest więcej kulek.

Ćwiczenie precyzyjne

Dzieci zabierają kulki, siadają w kole i wykonują polecenia zgodne z testem wiersza:

Tę gazetę teraz podrzyj

Na malutkie kawałeczki

I pozbieraj ją starannie

Do kubeczka swego.

Ćwiczenie grafomotoryczne/graficzne

„Zimowe, szare miasto”

Dzieci za pomocą kawałków gazety z poprzedniego ćwiczenia tworzą zimowy obraz zarys miasta – szarych bloków. Aby obrazek był bardziej czytelny, dzieci mogą za pomocą czarnych flamastrów obrysować kontury kształtów oraz domalować szczegóły (okna, drzwi, komin etc.).

Relaks

Omówienie i przedstawienie prac dzieci w kole. Dzieci po skończonej pracy leżą na dywanie i słuchają piosenki „Śnieżne zabawy”.

Podziękowanie za udział w zajęciach.

Scenariusz zajęć z Terapii ręki opracowała: Marzena Kołodziej – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz