Porozmawiajmy o dokuczaniu – scenariusz zajęć w klasach I-III

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 28 października 2023 roku.

Temat: Porozmawiajmy o dokuczaniu

Klasa:

1-3 szkoła podstawowa

Formy pracy:

indywidualna, grupowa

Metody pracy:

burza mózgów, swobodne wypowiedzi, praca w grupie, drama

Środki dydaktyczne:

piłeczka, tablica i mazaki, historyjka „Podróż do Krainy Wściekłości” (załącznik 1), duża kostka do gry z niedokończonymi zdaniami, kartki z napisami: tak, nie, nie wiem, pytania (załącznik 2) oraz kartki i ołówki dla dzieci

Cele zajęć:

 • kształtowanie postaw prospołecznych
 • przybliżenie problemu dokuczania
 • integracja klasy
 • rozwijanie wyobraźni

Przebieg zajęć:

 1. Przypomnienie zasad kulturalnego zachowania się podczas zajęć i przestrzegania reguł obowiązujących w klasie.
 2. Rundka wprowadzająca – nauczyciel rzuca do ucznia piłeczkę i zadaje mu pytanie, np. jak się dzisiaj czujesz?; co robiłeś wczoraj po szkole?; czy wstałeś dzisiaj w dobrym humorze? Ostatnie pytanie będzie nawiązaniem do dzisiejszego tematu: czy lubisz, jak ktoś tobie dokucza? (każdy uczeń odpowiada na jedno pytanie).
 3. Nauczyciel pyta się uczniów, czym dla nich jest dokuczanie? – wszystkie odpowiedzi zapisuje na tablicy. Pytania pomocnicze: dlaczego dokuczanie jest złe?; co czują osoby, którym się dokucza? – krótkie podsumowanie zapisanych wyrazów.
 4. Zabawa ruchowa: nauczyciel czyta historyjkę „Podróż do Krainy Wściekłości” (załącznik nr 1.), a dzieci ją inscenizują. Po zakończeniu zabawy nauczyciel zadaje pytania: jak dzieci się czuły podczas zabawy, a jak się czują po jej zakończeniu?
 5. Kończenie zdań – nauczyciel z dziećmi siada w kręgu, dzieci rzucają kostką i kończą niedokończone zdanie, np. najbardziej lubię…, moja ulubiona zabawa to…, uwielbiam…, moim marzeniem jest…, najbardziej chciałbym…. .
 6. Quiz – nauczyciel kładzie na podłodze 3 kartki z napisami „TAK”, „NIE”, „NIE WIEM”, następnie czyta pytania (załącznik nr 2) – zadaniem dzieci jest podejść do odpowiedniej karteczki z odpowiedzią – krótka rozmowa naprowadzająca na poprawną odpowiedź.
 7. Wspólne układanie kodeksu DOBREGO KUMPLA – dzieci zastanawiają się, jaki powinien być dobry kumpel. Zapisanie wypunktowanego kodeksu na kartce i podpisanie go przez uczniów na znak, że się z tym zgadzają. Powieszenie kodeksu w widocznym miejscu w klasie.

Ewaluacja:

Uczniowie na kartce obrysowują swoje dłonie i je podpisują, następnie wszyscy piszą/rysują każdemu coś miłego. Chętne osoby prezentują swoje dłonie na papierze.

Pobierz scenariusz z załącznikami

Autor: Katarzyna Chmielewska – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz