Ćwiczenia rozwijające mowę i myślenie – konspekt zajęć rewalidacyjnych

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 19 czerwca 2019 roku.

Czas trwania: 60 minut

Temat: Ćwiczenia rozwijające mowę i myślenie. Utrwalanie podstawowych wiadomości o rzeczowniku, czasowniku i przymiotniku. Wykorzystanie TIK.

Cel ogólny:

 • rozwijanie koncentracji uwagi
 • utrwalenie wiadomości o rzeczowniku, czasowniku i przymiotniku
 • doskonalenie mowy i  procesów myślowych
 • wzbogacanie słownictwa

Cele operacyjne(uczennica potrafi):

 • wskazać rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki wśród podanych wyrazów
 • opisać obrazek za pomocą rzeczowników, czasowników, przymiotników
 • ułożyć wyrazy w kolejności alfabetycznej
 • dobrać przymiotniki do podanych rzeczowników
 • utworzyć czasowniki od podanych rzeczowników
 • skoncentrować się na wykonywanym zadaniu

Środki dydaktyczne:

tablica, mazaki, kredki, długopis, karta pracy 1, obrazki, pudełka, kolorowy papier, karteczki z wyrazami, kolorowe kubeczki, komputer (https://learningapps.org/3221145)

Formy pracy:

indywidualna

Metody:

pogadanka, aktywizująca (burza mózgów, zabawa dydaktyczna z elementami metody „kodowanie na dywanie”), zadaniowa (karty pracy), praca z komputerem

Przebieg zajęć

1. Faza wstępna:

 • powitanie, czynności organizacyjne, zapoznanie z celami zajęć („nacobezu”)
 • przypomnienie podstawowych wiadomości o rzeczowniku, czasowniku i przymiotniku

2. Faza realizacji:

 • wskazywanie rzeczowników, czasowników i przymiotników wśród podanych wyrazów
 • dobieranie wyrazów do odpowiednich obrazków
 • opisywanie obrazka z wykorzystaniem części mowy (np. rzeczowniki: kot, szczur, trawa, łapa, ogon, głowa, oczy; przymiotniki: ładny, biało-szary, duży, zabawny, zielona, przyjazny; czasowniki: leży, podchodzi, dotyka, patrzy, wącha, rośnie)
 • układanie wyrazów w kolejności alfabetycznej
 • dobieranie przymiotników do podanych rzeczowników oraz tworzenie czasowników od podanych rzeczowników (karta pracy 1)
 • zabawa dydaktyczna „zakodowane części mowy”(z użyciem kolorowych kubeczków)
 • praca z komputerem – rozpoznajemy części mowy

3) Faza końcowa:

 • podsumowanie zajęć, pochwały słowne za zaangażowanie w pracę na lekcji

Załącznik:

Karta pracy 1

1) Dopisz przymiotniki do podanych rzeczowników:

lody – (jakie?) ………………………………………….

ryba  – (jaka?) ……………………………………………..

statek – (jaki?) ………………………………………………

2) Utwórz czasownik od podanych rzeczowników:

(co?) uśmiech – (co robi?)……………………..

(kto?) śpioch – (co robi?) …………………….

(kto?) przewodnik – (co robi?) ……………………..

(co?) płacz – (co robi?) …………………….

 

Autor: Barbara Frankiewicz – Czytelniczka Portalu

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz