Wędrujące dźwięki – konspekt zdalnych zajęć rewalidacyjnych

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 21 listopada 2020 roku.

Temat zajęć: Wędrujące dźwięki – usprawnianie percepcji słuchowej

Cel ogólny:

 • usprawnianie percepcji słuchowej.

Cele szczegółowe:

 • rozwijanie wrażliwości słuchowej;
 • doskonalenie koncentracji słuchowej;
 • rozwijanie pamięci słuchowej;
 • doskonalenie umiejętności różnicowania dźwięków;
 • uwrażliwianie na odbieranie i odtwarzanie różnorodnych bodźców słuchowych;
 • kształtowanie właściwej reakcji na sygnał dźwiękowy;
 • ćwiczenie koncentracji uwagi;
 • różnicowanie głosek;
 • dokonywanie operacji słownych;
 • rozwijanie kreatywnej twórczości plastycznej.

Usprawniane funkcje:

 • wrażliwość słuchowa;
 • koncentracja słuchowa;
 • pamięć słuchowa.

Metody:

 • oparta na słowie;
 • oparta na obserwacji;
 • oparta na praktycznym działaniu;
 • pedagogika zabawy;
 • elementy metody Dennisona.

Formy:

 • Indywidualna.

Środki dydaktyczne:

 • komputer z dostępem do Internetu;
 • nagrania dźwiękowe;
 • garnek;
 • szklanka;
 • kubek;
 • butelka plastikowa;
 • klocki drewniane;
 • pęk kluczy;
 • blat stołu;
 • łyżka;
 • szpilki;
 • kamienie;
 • sól;
 • kartki papieru;
 • ołówek;
 • kredki;
 • plansze z napisami i zdjęciami.

Przebieg zajęć:

1. Nauczyciel łączy się z uczennicą przez aplikację Google Meet.

2. Nauczyciel wita się z uczennicą.

3. Nauczyciel podaje temat i cel zajęć.

4. Nauczyciel zaczyna zajęcia od ćwiczeń kinezjologicznych wg metody Dennisona.

5. Ćwiczenie ,,Taka sama sylaba’’.

Nauczyciel podaje pary wyrazów, uczennica wymawia sylabę, która jest taka sama dla obu wyrazów.

6. Ćwiczenie ,,Nowy wyraz’’.

Nauczyciel pyta uczennicę, jaki wyraz powstanie, gdy zamieni głoski w wyrazach:

Burek b-n, b-t, b-k;

Lok l-k, l-r, l-s;

Lot l-k, l-h, l-p;

Kawa k-l, k-n;

Kora k-n, k-f.

7. Ćwiczenie ,,Dodatkowa głoska’’.

Nauczyciel podaje pary wyrazów. Zadaniem uczennicy jest wypowiedzenie głoski dodanej do drugiego wyrazu.

8. Ćwiczenie ,,Co słyszysz w pudełku?’’.

Nauczyciel potrząsa pudełkiem, w którym znajdują się różne rzeczy. Zadaniem uczennicy jest ich rozpoznanie.

9. Ćwiczenie ,,Jaki to dźwięk?’’.

Nauczyciel uderza w różne przedmioty łyżką. Zadaniem uczennicy jest odgadnięcie przedmiotów na podstawie usłyszanych odgłosów.

10. Ćwiczenie rozwijające aktywne myślenie.

Uczennica ma za zadanie wypisanie w ciągu określonego czasu jak najwięcej wyrazów rozpoczynających się sylabą, od której rozpoczyna się jej imię.

11. Ćwiczenie ,,Rytmiczne figury geometryczne’’.

Nauczyciel pokazuje różne figury geometryczne i podaje do nich rytm. Zadaniem uczennicy jest wystukanie rytmu na podstawie ustalonego wcześniej schematu graficznego.

 12. Aktywności rozwijające słuch.

Nauczyciel włącza uczennicy nagranie pt. ,,O tym jak cebulki szczypiorku wywołały u wszystkich szalone chichotanie’’.

Ćwiczenie polega na odsłuchaniu i zapamiętaniu informacji. Po wysłuchaniu czytanego tekstu uczennica odpowiada na pytania.

13. Nauczyciel włącza materiał dźwiękowy do odsłuchu pt. ,,Ocean’’. Zadaniem uczennicy jest wyodrębnienie dźwięków z tła.

14. Wykonanie pracy plastycznej ,,Fale niskie, fale wysokie’’ dowolną techniką, przy włączonym materiale muzycznym.

15. Relaksacja. Nauczyciel włącza muzykę relaksacyjną, a uczennica siedząc swobodnie na krześle, odlicza w myślach do 50.

16. Zakończenie zajęć, podsumowanie poprzez ocenę stopnia trudności oraz określenie nastroju po zajęciach.  

Autor: Anita Orzechowska – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz