Rozwijanie sprawności ruchowej, umiejętności obserwacji – scenariusz zajęć rewalidacyjnych w ogrodzie

Autor: Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieli
Opublikowano: 26 kwietnia 2024 roku.

bańki mydlane, żółte kwiaty w ogrodzie

Temat: Rozwijanie sprawności ruchowej, umiejętności obserwacji i wykorzystywania informacji w działaniu – zajęcia w ogrodzie.

Cele:

 • rozwijanie sprawności ruchowej, zwinności i koordynacji ruchów
 • doskonalenie umiejętności obserwacji, zdobywania i wykorzystywania informacji w działaniu

Metody:

 • czynnościowe – aktywnego działania, zadań stawianych do wykonania
 • oglądowe – obserwacja
 • słowne – rozmowa, instrukcja

Formy pracy:

 • indywidualna

Środki dydaktyczne:

 • zdjęcia przedstawiające fragmenty ogrodu
 • sznurek, klamerki
 • kreda
 • płyn do mycia naczyń, gliceryna, woda
 • przyrządy do wydmuchiwania baniek mydlanych

Proponowany przebieg zajęć:

1. Zabawa na powitanie:  3, 2, 1

Zadaniem ucznia jest próba znalezienia w otoczeniu:

 • trzech obiektów, które można dotknąć,
 • dwóch, które można usłyszeć,
 • jednego, który można powąchać.

2. Plątanina

Uczeń pokonuje tor przeszkód stworzony ze sznurków rozpiętych pomiędzy drzewami. Przechodząc pod i pomiędzy sznurkami, gromadzi rozmieszczone wśród nich fotografie przedstawiające fragmenty ogrodu.

3. Detektyw

Zadaniem ucznia jest odszukanie w ogrodzie elementów przedstawionych na fotografiach, np. drzew, innych roślin, przyrządów do ćwiczeń.

4. Zabawa w klasy inaczej

Uczeń pokonuje planszę do ćwiczeń narysowaną kredą na chodniku/boisku zgodnie z instrukcją:

 • jedno małe koło oznacza, że należy do niego wskoczyć na jednej nodze,
 • dwa koła – wskakujemy dwiema nogami,
 • duże koło – wskakujemy i robimy przysiad.

5. Zabawa na zakończenie – bańki własnej roboty

Uczeń wraz z prowadzącym sporządza płyn do puszczania baniek z płynu do naczyń, wody i gliceryny, wspólnie wydmuchują bańki.

Przykładowa plansza do gry

Bibliografia:

własne pomysły i doświadczenia


Autorka: Urszula Wesół – pedagog specjalny

Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz