Usprawnianie pamięci i percepcji słuchowej – konspekt zajęć rewalidacji

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 1 czerwca 2021 roku.

Konspekt zajęć rewalidacji indywidualnej z uczennicą klasy III

Temat: Usprawnianie pamięci i percepcji słuchowej. Ćwiczenia słuchu fonematycznego – wyróżnianie głosek w nagłosie.

Wymiar czasowy:

  • 60 minut

Cel główny:

  • usprawnianie słuchu fonematycznego – wyróżnianie głosek w nagłosie
  • usprawnianie pamięci słuchowej i koncentracji

Forma zajęć:

  • indywidualna

Metody pracy:

  • elementy Kinezjologii Edukacyjnej Paula Dennisona
  • ćwiczenia usprawniające percepcję i pamięć słuchową oraz koncentrację uwagi
  • terapia wspierająca z wykorzystaniem technologii komputerowej
  • ćwiczenia relaksujące

Przebieg zajęć

Uwagi o realizacji

Konspekt może być zmodyfikowany w czasie zajęć, ze względu na samopoczucie i możliwości psychofizyczne XXX w danym dniu.

Autor: Małgorzata Brygoła – oligofrenopedagog – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz