W noc noworoczną – scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia klasy V z lekką niepełnosprawnością intelektualną

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 17 grudnia 2022 roku.

Temat: W noc noworoczną – praca z tekstem opowiadania

Cele zajęć:

 • powtórzenie wiadomości na temat następstwa pór roku i miesięcy
 • utrwalenie umiejętności posługiwania się zegarem i kalendarzem
 • wyrabianie i rozwijanie zdolności rozumienia utworów literackich
 • doskonalenie umiejętności budowania poprawnych wypowiedzi ustnych i pisemnych
 • motywowanie ucznia do samodzielnego wyszukiwania w tekście potrzebnych informacji, ich selekcjonowania oraz odwoływania się do wskazanych fragmentów opowiadania
 • ćwiczenie umiejętności posługiwania się edytorem tekstu MS Word
 • kształtowanie pozytywnego stosunku do zwierząt
 • rozbudzanie plastycznej aktywności ucznia poprzez ilustrowanie treści poznanego tekstu literackiego

Czas zajęć:

2 x 60 minut

Metody pracy:

rozmowa swobodna i kierowana, praca z tekstem literackim, praca z komputerem, metoda ekspresyjna

Formy pracy:

indywidualna

Środki dydaktyczne:

opowiadanie „W noc noworoczną” Jana Edwarda Kucharskiego (załącznik), zegar demonstracyjny, kalendarz, laptop z oprogramowaniem MS Office, kredki ołówkowe lub pastele

Przebieg zajęć

Wprowadzenie do tematu zajęć:

 • Powtórzenie wiadomości na temat pór roku i miesięcy:

– Z ilu pór roku składa się rok?

– Ile miesięcy ma rok?

– Jaki mamy miesiąc? (grudzień – wskazanie miesiąca w kalendarzu)

– Który to jest miesiąc roku?

Część główna zajęć:

 • Odczytanie opowiadania „W noc noworoczną” przez nauczyciela
 • Głośne odczytanie opowiadania przez ucznia
 • Ustalenie czasu i miejsca akcji (odnalezienie w kalendarzu dnia, w którym rozgrywa się akcja opowiadania, pokazanie na zegarze wskazanej w opowiadaniu godziny, rozmowa na temat czasu (dzień, godzina), w którym kończy się stary rok, a zaczyna nowy)
 • Wypowiedzi ucznia na temat głównych bohaterów opowiadania oraz fabuły utworu inspirowane pytaniami nauczyciela:

– Kim są bohaterowie opowiadania?

– O co dzieci prosiły dziadka?

– Czy dziadek spełnił prośbę dzieci?

– Kiedy wydarzyła się historia opowiadana przez dziadka; w jakim wieku był wtedy dziadek?

– Co chłopiec zobaczył w noc noworoczną?

– Dlaczego poszedł w nocy do lasu?

– Gdzie zbiegły się leśne zwierzęta?

– Kto przybył na polanę do zwierząt?

– Jak wyglądał Nowy Rok?

– Co przywiózł Nowy Rok?

– Jakie życzenia i prośby miały do Nowego Roku zwierzęta leśne?

– Co odpowiedział Nowy Rok?

– Jak zakończyła się historia opowiadana przez dziadka?

W razie potrzeby uczeń szuka odpowiedzi w tekście opowiadania wyszukując właściwy fragment.

 • Uzgodnienie kolejności wydarzeń i ułożenie planu opowiadania, np.:

1. Rozmowa dzieci z dziadkiem

2. Opowiadanie dziadka:

a) Pojawienie się zwierząt na polanie

b) Wyprawa chłopca do lasu

c) Przybycie „Nowego Roku”

d) Prośby i życzenia zwierząt

e) Powrót chłopca do domu

 • Sformułowanie przewodniej myśli opowiadania: „Zwierzęta prosiły Nowy Rok, aby ludzi byli dla nich dobrzy”
 • Uzupełnienie informacji dotyczących opowiadania i zapisanie ich przez ucznia na tablicy:
Bohaterowie opowiadania: ………………………………………………………………………..
Czas akcji: ……………..……………………………………………………………………………
Miejsce akcji: ……………………………………………………………………………………….
Plan opowiadania:
1…………..
2 ………… itd.
Jakie prośby do Nowego Roku miały zwierzęta?  ..…….……………………………………………………………………………….
 • Zapisanie informacji przez ucznia w postaci dokumentu MS Word – ćwiczenia w zakresie posługiwania się edytorem tekstu
 • Wykonanie przez ucznia ilustracji przedstawiającej dowolny fragment opowiadania

Zakończenie zajęć:

 • Wypowiedzi ucznia na temat wykonanej pracy plastycznej
 • Uporządkowanie miejsca pracy

Pobierz załącznik

Autor: Joanna Polaszczyk – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz