Scenariusz zajęć rewalidacyjnych z uczniem klasy II – Niedługo ferie zimowe

Cele terapeutyczne Ogólne: rozwijanie zdolności koncentracji uwagi doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem i wypowiadania się pełnymi zdaniami rozwijanie zdolności logicznego myślenia zachęcanie do pogłębiania wiedzy dotyczącej zainteresowań i pasji Szczegółowe… Zobacz więcej