Doskonalenie umiejętności potrzebnych w życiu codziennym – konspekt zajęć rewalidacyjnych

Temat: „Pranie i sprzątanie” – doskonalenie umiejętności związanych z życiem codziennym Uczestnicy: dzieci/uczniowie/wychowankowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym Cele zajęć: ogólne: szczegółowe: Metody pracy: Formy pracy: Środki… Zobacz więcej