Scenariusz Dnia Autyzmu „Na niebiesko dla autyzmu”

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 15 maja 2017 roku.

Scenariusz „Dnia Autyzmu” w przedszkolu ogólnodostępnym „Na niebiesko dla autyzmu”

 

Cele:

– upowszechnianie i pogłębianie  wśród dzieci wiedzy na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu,

– kształtowanie postaw szacunku, tolerancji i akceptacji osób z autyzmem,

– wzbudzanie zainteresowania dzieci problemami osób dotkniętych autyzmem i ich rodzin,

– okazanie solidarności z otoczeniem osób cierpiących na ASD,

– kształtowanie twórczego myślenia i umiejętności wyrażania własnych uczuć i emocji.

Metody pracy:

pogadanka, pokaz, działania praktyczne

Środki dydaktyczne:

prezentacja multimedialna na temat autyzmu, tablica multimedialna, film Fundacji Synapsis „Poznaj Marię – dziewczynkę, która lubi mieć plan”, puzzle z napisem „AUTYZM” (format każdej litery A$), rękawice kuchenne, kredki, kolorowanka z parasolem, worek, przedmioty do ukrycia w worku (klocek, wałek sensoryczny, miś, łyżka, flamaster, piłka, duża kostka do gry), 2 opaski na oczy, szczypce do ogórków, pompony, plastikowa foremka do lodów, ścieżka sensoryczna, groch, szklane kulki o średnicy 2 cm, gra „Kot w worku”, kredki, stoper, duży arkusz papieru z narysowanym drzewem, puzzle do pokolorowania dla każdego dziecka.

Czas trwania: ok. 50 min.

Przebieg

  1. Powitanie dzieci, wyjaśnienie im, dlaczego zostały poproszone o założenie niebieskich elementów ubioru. Następnie wybór dwojga dzieci, ich zadaniem jest ułożenie  z rozsypanych puzzli literowych ułożyć napis „AUTYZM”. Nauczyciel prezentuje każda literkę, a dzieci w miarę swoich możliwości odczytują je. Po ułożeniu napis zostaje głośno odczytany.
  2. Wspólne oglądanie filmu Fundacji Synapsis „ Poznaj Marię – dziewczynkę, która lubi mieć plan” (nauczyciel czyta głośno tekst do filmu). Pogadanka na temat zachowania dziewczynki, tego co, lubi i nie lubi, w jaki sposób się bawi, komunikuje się z innymi, jak wygląda jej dzień.
  3. Zaprezentowanie sylwet osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w prezentacji multimedialnej – przeczytanie przez nauczycieli ich cech oraz rozmowa z dziećmi na ich temat: „Czy jest coś co nas też bardzo denerwuje? W jaki sposób okazujemy swoje uczucia?, Co lubimy? Czy osoby ze spektrum autyzmu SA podobne do nas?
  4. Zaproszenie do zabaw sensorycznych.

a) „Zaburzone zmysły – jak funkcjonują? Dotyk”                         

Nauczyciel wybiera  5 dzieci i prosi, aby usiadły przy stoliku. Następnie mówi, aby podniosły lewą rękę (jeżeli piszą prawą) albo prawą (jeśli piszą lewą). Dzieci otrzymują  kuchenne rękawice, które zakładają na podniesione ręce. Nauczyciel rozdaje kolorowankę z parasolem (zał. 1) i kredki. Zadaniem dzieci jest staranne pokolorowanie obrazka w czasie 5 min. Po wykonaniu zadania dzieci SA pytane co czuły podczas wykonywania ćwiczenia?, czy było im łatwo kolorować w ten sposób?

b) „Czarodziejski worek”

Nauczyciel wybiera 2 chętnych dzieci. Tłumaczy na czym będzie polegała zabawa: z zasłoniętymi oczami dzieci mają jest odgadnąć, jaki wylosowały przedmiot z worka.

c) „Kto pierwszy, ten lepszy”

Do zadania wybrane są dwie pary. Dzieci siadają naprzeciwko siebie. Każde z nich otrzymuje szczypce do ogórków oraz 1 foremkę do lodów i pompony. Zadaniem dzieci jest jak najszybsze ułożenie rzędu z pomponów w foremce. Wygrywa ta osoba, która szybciej to zrobi. Po zakończeniu zadania dzieci wypowiadają się: co było dla nich tu najtrudniejsze?, czy łatwo jest operować szczypcami?

d) „Spacer po ścieżce sensorycznej”

Nauczyciel prosi 3 chętnych dzieci do kolejnego zadania. A podłodze rozłożona jest ścieżka sensoryczna złożona z różnych faktur.  Dzieci na bosaka spacerują po ścieżce określając, co czują pod stopami i czy jest to dla nich przyjemne, czy nie?

e) „Znajdź kulkę”

3 chętnych dzieci zostaje poproszone, aby z zasłoniętymi oczami wyszukały jak najwięcej szklanych kulek  ukrytych w grochu. Dzieci wypowiadają się na temat zadania.

 f) „Kot w worku” – kto szybciej dopasuje elementy

To tej zabawy potrzebna jest gra „Kot w worku”. Nauczyciel wybiera dwoje dzieci. Na podłodze porozkładane są plansze z gry, taka sama ilość dla obu uczestników. Dzieci losują wybrane elementy i dopasowują do obrazka, wygrywa ta osoba, która zrobi to szybciej.

  1. Zakończenie

Nauczyciel dziękuje wszystkim dzieciom za udział w zajęciach. Każda grupa rówieśnicza otrzymuje duży arkusz papieru z narysowanym drzewem oraz puzzle do pokolorowania. Zadaniem, każdej grupy podczas swoich zajęć jest stworzenie „Puzzlowego drzewa” jako symbolu solidarności osób z ASD.

 

Autor: Inga Staszowska

Przedszkole Nr 2 w Koniecpolu

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz