Scenariusz zajęć dla dzieci 5-6 letnich – autyzm wprowadza zmysły w błąd

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 23 kwietnia 2016 roku.

dziewczynkaData:

Grupa wiekowa:

Miejsce:

Scenariusz:

Prowadząca:

Cel główny:

 • Zapoznanie uczniów z tematyką autyzmu,
 • Zapoznanie uczniów z charakterystycznymi cechami osób z autyzmem (relacje społeczne, komunikowanie się, zachowania, upodobania osób z autyzmem),
 • Uświadomienie, że autyzm jest różnorodny,
 • Uwrażliwienie uczniów na osoby ze spektrum autyzmu,
 • Pogłębienie wiedzy na temat samego siebie

Przewidywane osiągnięcia:

Uczeń:

 • wie, że są różne rodzaje niepełnosprawności,
 • wie, że autyzm jest jedną z niepełnosprawności,
 • wie, że osoba z autyzmem ma problemy w zakresie relacji społecznych, komunikowania się i zainteresowań,
 • potrafi podać cechy charakterystyczne dla wybranej osoby z autyzmem w zakresie relacji społecznych, komunikowania się
  i zainteresowań

Środki dydaktyczne:

 • komputer, głośniki,
 • film pt.: „Podróż Marii”,
 • wydruk rysunku twarzy Marii,
 • flamastry, markery, szpilki,
 • prezentacja multimedialna,
 • piktogramy,
 • rękawice ogrodowe, gogle narciarskie, przedmioty do rozpoznawania, pudełko

Przebieg zajęć:

Powitanie

Poproszenie dzieci o zajęcie miejsc na dywanie.

Wstęp. Wprowadzenie do tematu.

Prowadzący pyta dzieci, z czym kojarzy im się słowo „ niepełnosprawność”. Następnie pyta czy znają kogoś z niepełnosprawnością i jakiego rodzaju ona jest. Prowadzący pyta o to, czego potrzebują te osoby, co im pomaga poradzić sobie z trudnościami w życiu codziennym. Dzieci udzielają odpowiedzi, np. osoba niewidoma potrzebuje białej laski, pomagają jej informacje dźwiękowe na przejściu dla pieszych, itp. Jeśli dzieci nie wymieniają autyzmu, prowadzący pyta, czy spotkali kogoś z autyzmem.

Przedstawienie postaci Marii. Prezentacja książki

Wyjaśnienie, że na dzisiejszych zajęciach chcemy opowiedzieć o Marii- dziewczynce z autyzmem. Jej tata jest, który jest rysownikiem stworzył o niej książkę- komiks „Maria i ja”. Książka ta składa się z rysunków, bo Maria ma problem z rozumieniem mowy i łatwiej jest jej rozumieć obrazki. Tata Marii narysował także rysunki do filmu, który prowadzący zechce przedstawić.

Prezentacja filmu, pt.: „ Podróż Marii”
Rozmowa na temat filmu, co dzieci zapamiętały na temat Marii. Tworzenie charakterystyki Marii.

Prowadzący przyczepia na tablicy kartkę z rysunkiem twarzy Marii, rozkłada na stoliku piktogramy obrazujące cechy Marii, pyta dzieci co zapamiętały na temat Marii. Prowadzący moderuje rozmowę, naprowadza dzieci, zadając pytania: Czy Maria woli bawić się z innymi czy sama?, itp.

Jeśli jakieś dziecko wymienia prawidłowo cechę- podchodzi do prowadzącego. Dziecko może samodzielnie odszukać piktogram odnoszący się do danej cechy lub prowadzący podaje mu odpowiedni obrazek.

 • Uwaga dla prowadzącego:

Po jednej stronie portretu Marii można doczepiać obrazki rzeczy lubianych i tych, z którymi Maria dobrze sobie radzi i co lubi, a po drugiej stronie arkusza przyklejamy rzeczy, których nie lubi i z czym sobie nie radzi.

Kontakty społeczne: woli bawić się sama, nie rozumie emocji innych osób.

Sposób porozumiewania się: używa piktogramów (obrazków) do komunikowania się, lubi mieć plan.

Zainteresowania: lubi jeść, lubi się śmiać, rwać karteczki, lubi bawić się piaskiem lub obserwować kapiącą wodę.

Mocne strony: ma świetną pamięć do imion, ma supercharyzmę do hipnotyzowania ludzi uśmiechem, superkoncentracja przy jedzeniu.

Trudności: nie lubi chaosu, wiązania butów, zasuwania zamków błyskawicznych, samodzielnie się kąpać, używać telefonu, otwierać puszki, zakładać kamizelkę ratunkową

Zapoznanie dzieci ze znakami Makatonu

Wyjaśnienie dzieciom czym jest Makaton. Zapoznanie ich z podstawowymi gestami ( dobrze, źle, tak, nie, jeść, pić, siku, jechać, rozbierać się, ubierać się, koniec).

Doświadczenia sensoryczne
 • Rozpoznawanie przedmiotów w rękawicach ogrodowych (narciarskich) z zawiązanymi oczami.
 • Rozpoznawanie zapachów, smaków z zawiązanymi oczami.
 • Próby trafienia do celu w goglach narciarskich.
 • Przeciążenia sensoryczne- film „ Sensory overload”+ doświadczenia
 • Próby obrysowania labiryntu w odbiciu lustrzanym.
Podziękowanie za uczestnictwo w zajęciach i pożegnanie.

 

Opracowanie:

Joanna Dyczko

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz