Scenariusz imprezy z okazji Dnia Dziecka dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 5 grudnia 2019 roku.

Chłopcy przeciągają linę

Temat: ,,Dzień Dziecka na sportowo – zabawnie i kolorowo”.

Cel ogólny:

 • wdrożenie do aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego,   
 • integracja uczniów poprzez zabawę, tworzenie atmosfery życzliwości, współpracy i współdziałania.

Cele szczegółowe – dziecko: 

 • uczestniczy w obchodach swojego święta,                        
 • swobodnie wyraża siebie poprzez śpiew, taniec,               
 • aktywnie uczestniczy w konkursach i zabawach ruchowych, 
 • odczuwa potrzebę zabawy i ekspresji ruchowej,                   
 • podejmuje sportową rywalizację,        
 • potrafi nawiązywać kontakty z kolegami,     
 • rozwija umiejętność wyrażania pozytywnych emocji: radości, zadowolenia.

Metody:

 • metoda ekspresyjna (taniec),                                                              
 • metoda zadaniowa (udział w konkursach i zabawach ruchowych).

Formy:

indywidualna, w małej grupie, zbiorowa.

Środki dydaktyczne: 

rekwizyty potrzebne do zabaw i konkursów (chusta animacyjna, kartonowe pudełka, kolorowa kreda, lina, worki, piłki, pachołki, koło hula-hop), poczęstunek, magnetofon, płyty.

Miejsce imprezy: 

ogród szkolny

Termin realizacji:

xxx

Czas trwania:

4 godziny

Liczba dzieci:

30 dzieci o umiarkowanej i znacznej niepełnosprawności intelektualnej z zespołów edukacyjno-terapeutycznych               

Czynności organizacyjne:

1. Opracowanie scenariusza imprezy.                              

2. Zaproszenie dzieci z zespołów rewalidacyjno-wychowawczych i edukacyjno-terapeutycznych wraz z opiekunami.

3. Przygotowanie materiałów i pomocy niezbędnych do przeprowadzenia zabaw, konkurencji.

4. Przygotowanie miejsca imprezy.

Przebieg imprezy:

1. Gromadzenie się uczestników imprezy w ogrodzie.

2. Powitanie gości przez organizatorów.

Witamy wszystkie dzieci i zaproszonych gości. 1 czerwca – Międzynarodowy Dzień Dziecka! Dzień wszystkich dzieci, dzieci z całego świata! Oficjalnie jest ono obchodzone od ponad pół wieku i na zawsze wpisało się w kalendarz. Celebruje się go we wszystkich państwach, jako Dzień Praw Dziecka lub pod nazwą Powszechnego Dnia Dziecka. Różnicą jest tylko data, kiedy w danym państwie jest obchodzony. W kalendarzowym Dniu Dziecka, dzieci oczekują zwiększonej dawki przyjemności, łakoci, prezentów, organizacji imprez i większej swobody. Przecież to ich dzień. Tęczowy dzień uśmiechu i radości, jeden z najważniejszych i najobfitszych w roku.

3. Złożenie dzieciom życzeń z okazji ich święta.

Wszystkim dzieciom z okazji ich święta życzymy dużo zdrowia, szczęścia, spełnienia marzeń oraz beztroskiej zabawy i dużo uśmiechu!

4. Budujemy pociąg z kartonów.

Dzieci podzielone na zespoły budują pociąg z kartonowych pudełek, wspólnie malują kolorową kredą i łączą ze sobą lokomotywę i wagoniki.

5. Wspólna zabawa ruchowo-integracyjna.

„Jadą pociągi” – każda z grup formuje pociąg, maszynistą jest nauczyciel; w rytm piosenki: Jedzie pociąg z daleka, dzieci poruszają się, gdy milknie muzyka zatrzymują się na stacji i mimiką lub ruchem naśladują nazwy stacji:

a) stacja uśmiechu,

b) stacja pajacyków,

c) stacja tańca,

d) stacja radości.

6. Zabawa ,,Wyścig ślimaków” – Dzieci dobierają się w pary. Każda z par dostaje patyczek ze sznurkiem, na końcu którego umocowane jest kółko- ślimak. Na hasło „start!” dzieci mają za zadanie jak najszybciej przyciągnąć swojego ślimaka do siebie, nawijając sznurek na patyk. Wygrywa to dziecko, którego ślimak pierwszy dotrze do mety. 

7. Zabawa ,,Kto nakarmi zająca” –  turlanie piłek do zająca. Tworzymy 2 drużyny i ustawiamy się w rzędach (równa ilość osób w każdej drużynie). Dzieci turlają piłeczki tak, by wpadły do buzi zająca z kartonu. Wygrywa drużyna, która będzie miała więcej piłeczek kartonie.

8. Zabawa ,,Kolorowe stopy” – Tworzymy 2 drużyny i ustawiamy się w rzędach (równa ilość osób w każdej drużynie). Zadaniem dzieci jest przejść po macie z kolorowymi śladami stóp, stąpając dokładnie po namalowanych śladach. Wygrywa drużyna, która pierwsza pokona całą trasę.

9. Rozgrywki sportowe:

 • Przeciąganie liny

Przebieg: Prostopadle do zaznaczonej linii leży lina z zaznaczonym środkiem. Wzdłuż liny po obu stronach liny ustawiają się zespoły. Zespoły rywalizują „każdy z każdym”. Zwycięstwo przypada drużynie, która  przeciągnie linę na swoją stronę.

 • Wyścig w workach

Drużyny ustawiają się na linii startu (pierwszy z zawodników w worku) i na sygnał biegną dookoła chorągiewki ustawionej w odległości 5 metrów od linii startu. Po powrocie na linię startu następny z zawodników zakłada worek i biegnie. Wygrywa drużyna, której zawodnicy szybciej ukończą bieg.

 • Rzuty do celu

Każdy z zawodników otrzymuje piłeczkę (zawodnicy z jednej drużyny otrzymują piłeczki tego samego koloru) i kolejno wykonywane są rzuty do kosza. Wygrywa drużyna, której piłeczek jest najwięcej w koszu.

 • Slalom z toczeniem piłki

Uczestnik na sygnał toczy dużą piłkę między ustawionymi pachołkami, tam i z powrotem, wygrywa drużyna, która szybciej pokona wyznaczoną trasę.

 • Bieg z przeszkodami

Trasa biegu podzielona jest na stanowiska z przyborami. Pierwszy etap to pokonanie biegiem wyznaczonej trasy między pachołkami, następnie przejście po skakance i przeciąganie szarfy z dołu do góry – obiegnięcie chorągiewki i powrót do zespołu biegiem.                                         

 • „Hula hop”

Konkurs polega na tym, by jak najdłużej utrzymać koło hula – hop na biodrach, kręcąc nim.

10. Zabawa ,,Zjadanie ciastka”. Rekwizyty: kilka ciastek zawieszonych na tasiemce i umocowanych do drążka. Należy jak najszybciej zjeść ciastko bez użycia rąk. Wygrywa ten, kto pierwszy zje całe ciastko.

11. Zabawy z chustą animacyjną:

 • ,,Bilard”

Grupa wachluje chustą, na której jest piłeczka. Ma ona wpaść do otworu znajdującego się na środku chusty.

 • ,,Kolorowe wycieczki”

Uczestnicy trzymają chustę za uchwyty. Liczą do trzech, podnosząc ją coraz wyżej. Na trzy, prowadzący wymienia jakiś kolor. Osoby, które znajdują się naprzeciwko niego, szybko przebiegają pod chustą na drugą stronę i łapią taki sam.

 • ,,Muzyczna chusta”  

Uczestnicy trzymają chustę za uchwyty i biegnąc po obwodzie koła na przemian podnoszą ją i opuszczają (nauczyciel wydaje komendy – góra, dół) – zabawę uatrakcyjnia wesoła muzyka zachęcająca do rytmicznego biegu.

12. Grill – krótki odpoczynek przy przygotowanych stolikach z  poczęstunkiem.

13. Zabawa taneczna.

Tańce indywidualne i w małych zespołach przy muzyce.

14. Zakończenie zabawy.

Wręczenie dzieciom słodkich upominków z okazji Dnia Dziecka i podziękowanie wszystkim za wspólną zabawę i miłą atmosferę. 

Bibliografia:

Klanza – Zabawy z chustą, praca zbiorowa pod redakcją Anny Wasilak

M. Bogdanowicz, D. Okrzesik, Opis i planowanie zajęć według Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Harmonia, Gdańsk 2011

Scenariusz imprezy z okazji Dnia Dziecka opracowała: Beata Pazowska – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz