Karty pracy na zajęcia rewalidacyjne – WIOSNA

Autor: Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieli
Opublikowano: 16 marca 2024 roku.

Jako Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli oraz Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli PERFECTUS oddajemy w Państwa ręce zestaw trzydziestu kart pracy o tematyce wiosennej.

karty pracy wiosna

Karty pracy zostały opracowane na zajęcia rewalidacyjne, jednak można je także wykorzystywać podczas zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych czy edukacyjnych. Powstały między innymi z myślą o dzieciach/uczniach z niepełnosprawnością intelektualną, w spektrum autyzmu, z afazją oraz dzieciach z zaburzeniami w rozwoju procesów poznawczych.

Oparte są na tematyce bliskiej dziecku związanej z przyrodą oraz z Wielkanocą. Kolorystyka kart jest czarno-biała; niektóre karty zawierają pomarańczowe akcenty. Ćwiczenia rozwijają percepcję wzrokową i słuchową, koncentrację uwagi, mowę, myślenie, motorykę małą, grafomotorykę, a także umiejętność czytania, pisania, liczenia.

Poziom trudności kart jest zróżnicowany, znajdują się tam ćwiczenia zarówno na materiale obrazkowym, jak i literowym. Karty przeznaczone są głównie dla dzieci znajdujących się na pierwszym etapie edukacyjnym, jednak granica ta jest płynna – będą również dzieci młodsze czy starsze, dla których karty staną się odpowiednie i rozwijające.

Karty pracy na zajęcia rewalidacyjne opracowała: Edyta Maroszek – absolwentka pedagogiki rewalidacyjnej ze specjalizacją pedagogika terapeutyczna, oligofrenopedagog, wieloletni nauczyciel rewalidacji.


Przykładowe Karty pracy POBIERZ

Karty pracy można kupić TUTAJ

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz