Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu  – nowa publikacja dotycząca tematyki autyzmu

Autor: Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieli
Opublikowano: 3 lutego 2018 roku.

Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu jest zagadnieniem złożonym i wieloaspektowym, aby ją postawić, specjaliści muszą wnikliwie obserwować dziecko i jego rozwój. Postawienie diagnozy jest wieloetapowym procesem mającym na celu rozpoznanie zaburzeń oraz poziomu funkcjonowania dziecka na wielu płaszczyznach.

Na rynku wydawniczym ukazała się kolejna pozycja podejmująca problematykę zaburzeń ze spektrum autyzmu pt. Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu. Tym razem autorzy publikacji skupiają się na procesie diagnozy osób z ASD, przedstawiając kompleksowy przegląd jej teoretycznych i praktycznych aspektów.

Redaktorzy książki – Sam Goldstein, Jack A. Naglieri oraz Sally Ozonoff zaprosili do współpracy 28 wybitnych badaczy, naukowców, klinicystów, czego efektem jest uporządkowany zbiór wiedzy i rozwiązań praktycznych dotyczących diagnostyki osób z ASD.

I tak – poznajemy między innymi zarys historyczny i epidemiologiczny ASD, typologię zaburzeń, skale diagnostyczne. Podejmowane są także takie zagadnienia jak: zachowania społeczne, komunikacja, funkcjonowanie intelektualne, współwystępujące z autyzmem zaburzenia. Część książki poświęcona jest rozwiązaniom praktycznym, dowiadujemy się tu jak wykorzystać wiedzę w praktyce terapeutycznej, jakie są najlepsze praktyki, śledzimy trudne przypadki.

Książka skierowana jest do psychologów, pedagogów, terapeutów, psychiatrów, logopedów, a także studentów kierunków związanych ze zdrowiem oraz edukacją dzieci. Z pewnością  przyczynia się do lepszego zrozumienia złożonych i wciąż nie do końca wyjaśnionych zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Publikacja ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

Artykuł zawiera linki afiliacyjne
Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz