Historia autyzmu w książce pt. Według innego klucza. Opowieść o autyzmie

Autor: Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieli
Opublikowano: 18 stycznia 2018 roku.

Autyzm po raz pierwszy zdiagnozowany został u amerykańskiego chłopca Donalda Tripletta w 1943 roku przez psychiatrę Leo Kannera. Od tamtego czasu minęło ponad 70 lat. Czy zastanawialiście się, co wydarzyło się w czasie  tych kilkudziesięciu lat?

Według innego klucza

Książka Według innego klucza. Opowieść o autyzmie, autorstwa reportera i korespondenta telewizyjnego Johna Donvana oraz reporterki  i producentki telewizyjnej Caren Zucker, prowadzi nas przez niesamowite meandry przeszłości związanej z autyzmem.

Jesteśmy świadkami heroicznej walki rodziców o zrzucenie z nich piętna odpowiedzialności za powstanie choroby dzieci, którą obarczane były matki zgodnie z teorią „zimnych matek”, o przyznanie dzieciom prawa do godnego życia, prawa do nauki w szkołach i bycia w społeczeństwie. Walka ta odbywała się na wielu polach – w sądach, urzędach, środkach masowego przekazu, w mentalności ludzi.

Dowiadujemy się, jak zmieniało się pojmowanie i traktowanie autyzmu na przestrzeni lat – od izolacji dzieci i dorosłych w zakładach zamkniętych w obawie przed zagrożeniem dla społeczeństwa, przez eksperymenty, początki behawioryzmu w terapii, trudności i  spory przy opracowywaniu definicji oraz kryteriów diagnozy, po powstanie teorii neuroróżnorodności, wg której autyzm to część tożsamości człowieka – jeszcze jeden sposób bycia człowiekiem.

Książka obfituje w ciekawe wątki, poznajemy m.in. okoliczności wielkiej „wojny szczepionkowej”, w której część rodziców i naukowców starała się udowodnić wpływ podawania skojarzonej szczepionki na wywołanie autyzmu, kontrowersje wokół osoby Hansa Aspergera posądzanego o kontakty z nazistami, czy kulisy powstania filmu „Rain Man”.

Pierwsze dziecko autyzmu – Donald Tripplet w 2013 roku skończył 80 lat, w tym samym roku powstała nowa odsłona klasyfikacji DSM V wprowadzająca pojęcie zaburzenia ze spektrum autyzmu, ale autyzm pozostaje wciąż zjawiskiem tajemniczym, wyzwaniem i polem do odkryć, a także jedną z najczęściej stawianych diagnoz w XXI wieku.

Publikacja Według innego klucza. Opowieść o autyzmie ukazała się pod koniec 2017 roku nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, była nominowana do Nagrody Pulitzera. Historia autyzmu przedstawiona jest tu w sposób wnikliwy, poruszający i z wielką wrażliwością. Zachęcamy do lektury.

Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz