Podchody, czyli rozwiązujemy zagadki ze świata nauki w terenie

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 24 maja 2022 roku.

Scenariusz zajęć dydaktyczno-integracyjnych w terenie, dla klas z uczniem z zespołem Aspergera – 60 minut

Temat: Podchody, czyli rozwiązujemy zagadki ze świata nauki w terenie.

Cele ogólne: 

 • integracja z zespołem klasowym 
 • rozwijanie umiejętności współpracy w grupie 
 • rozwijanie spostrzegawczości i kreatywnego myślenia 
 • nauka wykorzystywania swojej wiedzy i umiejętności w zadaniach praktycznych 

Cele szczegółowe:

 • uczeń integruje się z zespołem klasowym  
 • uczeń rozwija spostrzegawczość i kreatywność 
 • uczeń rozwija umiejętność współpracy w grupie  
 • uczeń wykorzystuje swoją wiedzę i umiejętności w praktyce 

Forma pracy: 

 • grupowa 
 • zbiorowa 

Metody pracy: 

 • oparte na słowie 
 • oparte na działaniu praktycznym  

Środki dydaktyczne:  

 • kartki 
 • flamastry 
 • nożyczki 
 • włóczka 
 • taśma klejąca 
 • karty z zagadkami 
 • koperty 
 • kreda 
 • litery formatu a4 
 • cyfry formatu a4 

Przebieg zajęć: 

 1. Zbiórka, powitanie, podzielenie klasy na dwie grupy. 
 2. Podanie celu spotkania, przypomnienie zasad obowiązujących podczas zajęć w terenie. 
 3. Uczestnicy grupy numer jeden wymyślają nazwę swojej drużyny, wybierają kapitana i ustalają 7-literowe hasło, jakie będzie musiała odgadnąć drużyna przeciwna. Następnie drużyna numer jeden losuje kopertę z zadaniami, jakie ma zostawić przeciwnikom (historia, przyroda) i wyrusza w teren. Ich zadaniem jest zostawianie śladów, znaków i zagadek, tak aby w ciągu odmierzonego czasu, drużyna przeciwna nie dotarła do bazy i nie znalazła zagadek, nie odgadła hasła.  
 4. W tym samym czasie drużyna numer dwa wymyśla nazwę swojej drużyny, wybiera kapitana i przydziela uczestnikom pozostałe role: zbieracz fantów, pilnowacz hasła, poszukiwacz znaków, nasłuchiwacz znaków itp.  
 5. O określonej godzinie drużyna numer dwa wyrusza w teren, ich zadaniem jest podążanie za znakami i symbolami, tak aby odnaleźć 7 ponumerowanych kopert z zagadkami i zadaniami. Mają na to 40 minut. Drużyna podczas zabawy, musi naradzać się i ustalać, jakie są odpowiedzi na zagadki, ponieważ po dotarciu do punktu, w którym czeka na nich drużyna numer jeden, będą musieli podać poprawne odpowiedzi i w zamian za to otrzymają litery, które utworzą hasło.  
 6. Jeśli drużyna szukająca znajdzie wszystkie zagadki, poprawnie je odgadnie i odczyta hasło, wygrywa. Jeśli drużynie szukającej nie uda się tego zrobić, wygrywa drużyna numer jeden.  

Bibliografia:

 1. Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej SP, Tajemnice przyrody, Nowa Era
 2. Podręcznik do historii dla klasy czwartej SP, Wczoraj i dziś, Nowa Era
 3. Podręcznik do historii dla klasy piątej SP, Wczoraj i dziś, Nowa Era
 4. Grafiki pochodzą z programu Canva, Wordwall

Pobierz scenariusz z zagadkami

Scenariusz zajęć dydaktyczno-integracyjnych opracowała: Marta Gągol – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz