Scenariusz zajęć rewalidacyjnych – Moja i Twoja perspektywa, czyli o empatii

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 27 listopada 2022 roku.

TEMAT: Moja i Twoja perspektywa czyli o empatii.

Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia objętego kształceniem specjalnym z uwagi na zdiagnozowany autyzm/zespół Aspergera, II etap edukacyjny, 60 minut.

Cele ogólne:

 • kształtowanie umiejętności przyjmowania perspektywy innych ludzi
 • rozwijanie zachowania świadczącego o empatii

Cele szczegółowe – uczeń:

 • potrafi określić czym jest empatia oraz kim jest empata
 • umie dostrzec perspektywę innej osoby w przykładowych sytuacjach społecznych
 • wie jak zachować się w określonej sytuacji społecznej w sposób empatyczny
 • potrafi dokonać autorefleksji i ewentualnej korekty swojego zachowania

Forma pracy:

 • indywidualna

Metody pracy:

 • oparte na słowie
 • oparte na działaniu praktycznym

Środki dydaktyczne:

 • karty pracy
 • medal z papieru
 • karty z sytuacjami społecznymi

Przebieg zajęć

Powitanie, rozmowa wstępna, wprowadzenie do tematu, określenie celu zajęć w języku ucznia: „Jestem uczniem empatycznym, dostrzegam perspektywę innych”.

1. Empatia – burza mózgów

Uczeń wypisuje na karcie pracy swoje skojarzenia ze słowem empatia i na tej podstawie, wraz z nauczycielem, tworzy ustnie swoją własną definicję empatii.

2. Kim jest empata?

Po zapisaniu skojarzeń oraz ustaleniu definicji empatii, uczeń zastanawia się i zapisuje na karcie pracy, kim jest osoba empatyczna.

3. Moja i Twoja perspektywa

Nauczyciel chcąc wytłumaczyć uczniowi, że każdy z nas ma swoją własną perspektywę wydarzeń i przeżyć, przedstawia sytuację za pomocą symbolicznego medalu (medalu, na którym jedna osoba cieszy się ponieważ jest jesień, a inna jest z tego powodu smutna), który pokazuje uczniowi, mówiąc: „Spójrz na medal, który Ci pokazuję, co na nim widzisz? Jak myślisz, czy ja widzę na medalu to samo? Moja strona medalu jest inna niż Twoja (nauczyciel pokazuje uczniowi swoją stronę medalu). I tak samo jak w przypadku tego medalu, należy pamiętać o tym, że perspektywa innej osoby, czyli to jak widzi i czuje daną sytuację, może być inna niż Twoja”.

4. Z Twojej perspektywy

Uczeń losuje karty, które zawierają przykładowe sytuacje międzyludzkie, zadaniem ucznia jest próba wczucia się w sytuację drugiej osoby i udzielenie odpowiedzi na pytania widniejące na kartach. Po wykonaniu ćwiczenia nauczyciel podsumowuje je.

5. Empatyczny czy nie?

Zadaniem ucznia jest określenie oraz wypisanie na karcie sytuacji, w których odznaczał się empatią i życzliwością wobec innych. Nauczyciel omawia z uczniem podane przykłady i podsumowuje zajęcia.

Pobierz załączniki

 Autor: Marta Gągol – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz