Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Uczennicy z zespołem Aspergera za II okres

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 25 listopada 2020 roku.

W ocenie zespołu po dokonaniu w II semestrze roku szkolnego 2019/2020 analizy wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania uczennicy XX, nie wymaga realizowania wybranych zajęć edukacyjnych w formie indywidualnej w I semestrze roku szkolnego 2020/2021.

Czytelne podpisy członków zespołu:

  1. Wychowawca:
  2. Nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne/zajęcia rewalidacyjne: Anita Orzechowska
  3. Nauczyciel języka angielskiego:
  4. Pedagog szkolny:
  5. Psycholog szkolny:

Data zapoznania się z wielospecjalistyczną oceną poziomu funkcjonowania uczennicy w II semestrze roku szkolnego 2019/2020…………………………………

Data otrzymania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania uczennicy w II semestrze roku szkolnego 2019/2020……..……………………………

……………………………………..
Pieczęć i podpis dyrektora szkoły

……………………………………..
Podpisy rodziców

Pobierz dokument

Autor: Anita Orzechowska – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz