Scenariusz zajęć logopedycznych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną z zastosowaniem wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 23 czerwca 2015 roku.

Scenariusz zajęć logopedycznych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

Temat zajęć: Wiosna

wiosna -Scenariusz zajęć logopedycznych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

Cele ogólne:

 • ćwiczenie toru oddechowego
 • ćwiczenie narządów mowy
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się komunikacją wspomagającą i altenatywną
 • ćwiczenie słuchu

Cele szczegółowe:

 • uczeń wykonuje ćwiczenia oddechowe
 • uczeń wykonuje ćwiczenia narządów artykulacyjnych
 • uczeń posługuje się komunikacją wspomagającą i alternatywną
 • uczeń słucha nagrań związanych z wiosną i wskazuje odpowiednie symbole PCS

Metody: słowna, czynna, wspomagające i alternatywne metody komunikacji (gesty Makatona, symbole PCS)

Formy: indywidualna, zbiorowa

Środki dydaktyczne: płyta CD z dźwiękami „Trening słuchu” Joanna Graban, Romana Sprawka

Materiały i narzędzia: duża tablica do przyczepiania symboli PCS, symbole PCS (np. wąchać, dmuchać, język, usta, patrzeć, mówić, słuchać, koniec), wiosenne kwiaty, trawa, świeczki zapachowe, kolorowe piórka, wiatraczki, tablica z symbolami PCS przedstawiającymi ćwiczenia narządów mowy, tablice tematyczne związane z wiosną z symbolami PCS, symbole PCS związane z wiosną do tablic tematycznych, symbole PCS do nagrania z płyty

Przebieg zajęć:

 1. Powitanie.
 2. Ustalenie przebiegu zajęć – wybór odpowiednich symboli PCS i przyczepienie ich w odpowiedniej kolejności na tablicy.
 3. Wąchanie wiosennych kwiatów, trawy, świeczek zapachowych.
 4. Dmuchanie na kolorowe piórka, kolorowe wiatraki, płomień świecy.
 5. Wykonywanie ćwiczeń narządów mowy: ust, języka, podniebienia (np. parskanie konia na łące). Zabawy dźwiękonaśladowcze (np. bzyczenie pszczoły). Wybieranie odpowiednich symboli PCS.
 6. Dobieranie symboli PCS do tablicy tematycznej związanej z wiosną (szukanie takich samych symboli).
 7. Ćwiczenie percepcji słuchowej – słuchanie nagrań odgłosów (ptak, wiatr, bocian, świerszcz, pszczoła, żaba) i wskazywanie odpowiednich symboli PCS związanych z wiosną.
 8. Podziękowanie za udział w zajęciach, pożegnanie.

 

Scenariusz zajęć logopedycznych dla uczniów z niepełnosprawnością opracowała: mgr Elżbieta Kaczmarek

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Comments are closed