Polska moja ojczyzna – scenariusz zajęć z funkcjonowania osobistego i społecznego

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 28 marca 2020 roku.

Scenariusz zajęć z funkcjonowania osobistego i społecznego w oddziale I szkoły podstawowej dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

Temat tygodniowy: Polska moja ojczyzna

Temat dzienny: Flaga Polski

Data:

14.11.2017 r.

Czas trwania:

1 godzina lekcyjna

Osoba prowadząca:

Renata Oszust

Cele główne:

 • rozwijanie aktywności poznawczej,
 • budzenie szacunku do symboli narodowych,
 • zapoznanie z barwami flagi narodowej,
 • doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • usprawnianie manualne.

Cele szczegółowe uczeń:

 • wie, jak nazywa się nasza ojczyzna,
 • rozpoznaje flagę Polski,
 • koloruje flagę zgodnie ze wskazanym kolorem,
 • wyszukuje przedmioty w kolorze białym i czerwonym w otoczeniu,
 • wyszukuje flagę Polski spośród innych flag.

Formy pracy:

indywidualna, grupowa.

Metody pracy:

obserwacja, opowiadanie, pokaz, praktyczne działanie, bajkoterapia, muzykoterapia.

Pomoce do zajęć:

laptop, nagranie z filmem edukacyjnym „Polak Mały” oraz „Kto Ty jesteś”, mapa Europy z flagami, flaga Polski, karty pracy 1, 2, 3, kredki, klej, nożyczki, nagranie z piosenką „Jestem Polakiem”.

Przebieg zajęć:

 1. Powitanie uczniów przez nauczyciela.
 2. Pogadanka na temat naszej ojczyzny – rozmowa o tym, kim jesteśmy oraz w jakim kraju mieszkamy.
 3. „Kto Ty jesteś?” – obejrzenie filmu edukacyjnego. Po wysłuchaniu nauczyciel pyta: Kim jesteśmy? (Polakami), Jak nazywa się nasza ojczyzna, nasz kraj? (Polska), nauczyciel opowiada o tym, że każdy kraj ma swoje symbole narodowe.
 4. „Polak Mały” – obejrzenie filmu edukacyjnego, zapoznanie się uczniów z symbolami narodowymi Polski (herb, flaga, hymn).
 5. Karta pracy 1 – Symbole Polski – wycięcie wzdłuż linii samodzielnie lub z pomocą nauczyciela symboli Polski, wklejenie etykiet do zeszytu.
 6. Kolory flagi – nauczyciel pyta jakie kolory ma flaga Polski, uczniowie wyszukują w klasie przedmioty w kolorze białym i czerwonym.
 7. Karta pracy 2 – Flaga Polski – kolorowanie kredką flagi Polski według podanego wzoru, wycięcie samodzielnie lub z pomocą nauczyciela karty pracy, wklejenie do zeszytu;.
 8. Karta pracy 3 – Flagi Polski – odszukanie wszystkich flag Polski na karcie pracy, oznaczenie ich pętlą.
 9. „Jestem Polakiem” – wysłuchanie piosenki.
 10. Pożegnanie się z uczniami – podziękowanie uczniom za udział w zajęciach.

Autor: Renata Oszust – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz