Poranny Krąg – stymulacja polisensoryczna według pór roku – konspekt lekcji

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 17 marca 2020 roku.

Temat: „Poranny Krąg” – stymulacja polisensoryczna według pór roku (zima).

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowej Soli

Imię i nazwisko:

Anna Zawierucha

Przedmiot:

nauczanie zintegrowane klasa I-II A ZET

Cel ogólny:

Pobudzanie aktywności polisensorycznej

Cele szczegółowe:

Sfera poznawcza

WIADOMOŚCI

Uczeń:

 • wie, jaka jest pora roku
 • zna kolor biały
 • zna cechy lodu
 • zna smak ostry

UMIEJĘTNOŚCI

Uczeń:

 • potrafi wskazać zimę na obrazku wśród innych pór roku
 • określa stan pogody
 • zna piosenkę przywitalną
 • potrafi zdmuchnąć świeczkę

Sfera praktyczna

DZIAŁANIA

Uczeń:

 • współdziała w zajęciach
 • śpiewa lub klaszcze podczas piosenki przywitalnej

Sfera motywacyjna

DZIAŁANIA

Uczeń:

 • chętnie bierze udział w zajęciach
 • jest aktywny

POSTAWY

Uczeń:

 • poprawnie zachowuje się podczas zajęć
 • czeka na swoją kolej
 • czuje się bezpieczny znając stały przebieg zajęć

Metody nauczania i wychowania:

 • metoda stymulacji polisensorycznej obejmującej dotyk, wzrok, słuch, węch i smak
 • metoda ukierunkowanej aktywności

Formy pracy:

Praca odbywa się na dwóch poziomach: grupowym i indywidualnym.

Czas realizacji:

45 min.

Środki dydaktyczne:

lampka zapachowa pachnąca miętą, olejek do masażu o zapachu mięty, karta pracy z porami roku, lód, trójkąt, biała chusta, lampa mieniąca, czekolada z miętą

Przebieg zajęć

1. Stworzenie odpowiedniego klimatu spotkania i zredukowanie niepewności, zapewnienie bezpieczeństwa poprzez:

 • utworzenie kręgu
 • ciepły nastrój panujący w pomieszczeniu
 • palącą się świecę w czasie zajęć
 • znajomy zapach.

2. Zapalenie lampki zapachowej pachnącej miętą.

3. Śpiewanie powitalnej piosenki, w której wymienia się imię każdego ucznia i jednoczesne masowanie dłoni oliwką zapachową (słowa piosenki Witaj……/imię ucznia/, jak się masz. Wszyscy cię witamy, wszyscy cię kochamy, bądź wśród nas, śpiewane na melodię „Panie Janie”).

4. Krótkie opowiadanie o danej porze roku (zima). Wskazywanie jej przez dzieci na obrazku.

5. Spotkanie z zimą (dotykanie lodu, określanie jego cech: zimny, śliski, twardy).

6. Demonstracja instrumentu muzycznego (granie przez nauczyciela i podejmowanie prób gry przez uczniów – na trójkącie).

7. Zakładanie na głowy uczniów białej chusty (uczeń samodzielnie ściąga chustę z głowy).

8. Zapalenie lampy mieniącej.

9. Zastosowanie bodźców smakowych (podanie uczniom czekolady z miętą).

10. Gaszenie lampki zapachowej.

Konspekt lekcji – Poranny Krąg opracowała: Anna Zawierucha – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz