Miesiące i pory roku – scenariusz zajęć rewalidacyjnych

Autor: Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieli
Opublikowano: 26 grudnia 2022 roku.

Temat: W świecie miesięcy i pór roku – kształtowanie rozumienia relacji czasowych

Cele:

 • kształtowanie rozumienia relacji czasowych – powtarzalności pór roku i porządku następujących po sobie miesięcy
 • rozwijanie logicznego myślenia poprzez umiejętność klasyfikowania

Metody:

 • aktywizujące – samodzielnej działalności dziecka
 • czynnościowe – zadań stawianych dziecku do wykonania, ćwiczeń ruchowych i poznawczych
 • słowne – rozmowa, praca z tekstem

Formy pracy:

 • indywidualna

Środki dydaktyczne:

 • patyczki w  kolorach: czerwonym, żółtym, niebieskim, zielonym
 • obręcze w kolorach: zielonym, żółtym, pomarańczowym, niebieskim
 • obrazki przedstawiające pory roku (załącznik)
 • etykiety z napisami – nazwami miesięcy (załącznik)
 • obrazki charakterystyczne dla poszczególnych miesięcy (załącznik)
 • tekst utworu „Rok pełen miesięcy” (załącznik)

Proponowany przebieg zajęć:

1. Zabawa na początek – Klaśnij, tupnij

Prowadzący prezentuje układ ruchów, dziecko powtarza ruchy – za każdym razem dokładamy kolejny ruch, zabawę kontynuujemy tak długo, jak długo dziecko jest w stanie zapamiętywać kolejne ruchy, np.:

 • klaśnij, tupnij
 • klaśnij, tupnij, podskocz
 • klaśnij, tupnij, podskocz, obrót.

2. Zabawa z rytmami

Prowadzący układa rytm z kolorowych patyczków, np.:

 • czerwony – niebieski – żółty – zielony
 • niebieski – zielony – zielony – czerwony.

Zadaniem dziecka jest kontynuowanie rytmu. W zależności od możliwości dziecka, można zwiększać lub podwajać poszczególne elementy.

3. Zima, wiosna, lato, jesień i znów zima

Prowadzący prezentuje dziecku obrazki z porami roku (ma przygotowane kilka kopii każdego obrazka). Prosi dziecko, żeby wybrało obrazek przedstawiający aktualną porę roku. Następnie dziecko próbuje ułożyć obrazki w odpowiedniej kolejności, powtarzając cyklicznie pory roku.

4. Miesiące i pory roku

Dziecko wspólnie z prowadzącym, na miarę swoich możliwości, próbuje odczytać etykietki z nazwami miesięcy i układa je pod obrazkami z porami roku. Podpowiedzią są kolory napisów odpowiadające kolorom dominującym na obrazkach.

5. Rok pełen miesięcy

Prowadzący czyta tekst dotyczący miesięcy, dziecko układa etykietki w odpowiedniej kolejności, następnie dokłada do nich obrazki z symbolami poszczególnych miesięcy.

6. Koło się zamyka

Prowadzący rozkłada cztery obręcze: zieloną, żółtą, pomarańczową, niebieską. Do każdej z nich dokłada etykietę z nazwą pory roku. Dziecko umieszcza w odpowiednich obręczach obrazki z poprzedniego ćwiczenia – można je zastąpić realnymi przedmiotami.

7. Zabawa na zakończenie – wiosna, lato, jesień, zima

Prowadzący zaprasza dziecko do wykonania relaksującej sekwencji ruchów symbolizującej pory roku:

 • wiosna – powolne wyciąganie ramion  w górę
 • lato – wspinanie się na palce, powolne wymachy ramionami
 • jesień – opuszczanie dłoni w dół – naśladowanie ruchu spadających liści
 • zima – zwinięcie ciała w kłębek.

Bibliografia:

Franczyk A., Krajewska K., Zabawy i ćwiczenia na cały rok, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2019

Pliwka A., Szostak B., Radzka K., Pewny start. Mój dobry rok. Lubię zimę, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2016

Załącznik – Rok pełen miesięcy

Styczeń cały rok zaczyna,

Fajerwerkami wszystkich wita.

Potem luty, najzimniejszy,

Każe w czapkę chować uszy.

Zima w marcu ustępuje,

Bazie kotki pokazuje.

W kwietniu jest już kwiatów moc,

Które pachną całą noc.

Maj przynosi ciepłe chwile,

I słowika piękne trele.

W czerwcu noce bardzo krótkie,

Słońce późno więc zachodzi.

Lipiec nad jezioro zaprasza,

Nawet upał nie odstrasza.

W sierpniu pola się złocą,

Po ściernisku strach chodzić boso.

Wrzesień w swej nazwie kryje wrzosy,

Drobnych fioletowych kwiatków całe stosy.

W październiku babie lato i mgły,

Przebijają przez liści kolory.

W listopadzie ostatnie liście opadają,

Odejście jesieni zapowiadają.

Cały rok grudzień zamyka,

Wizytą Mikołaja i zapachem piernika.

Autor wierszyka: Urszula Wesół

Pobierz pozostałe załączniki

Autor scenariusza: Urszula Wesół – pedagog specjalny

Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz