Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla dziecka z autyzmem

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 19 maja 2019 roku.

Temat: Uczymy się bawiąc – wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka z autyzmem.

 

Czas trwania:

90 minut

Cele główne:

1. Aktywizowanie i wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka.

2. Rozwijanie wyobraźni i możliwości sensorycznych dziecka.

Cele operacyjne:

 1. Dziecko rozumie i potrafi wykonać zaplanowane zadania.
 2. Dziecko potrafi działać sekwencyjnie poprzez działanie wg określonego planu (schematu).

Cele rewalidacyjne:

 1. Usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Dziecko potrafi:

 • wrzucać przedmioty do wyznaczonego pojemnika,
 • wodzić za poruszającym się przedmiotem,
 • dobrać obrazki w pary,
 • posegregować przedmioty do odpowiednich pojemników.
 1. Usprawnianie umiejętności manualnych.
 • Dziecko maluje farbami za pomocą rąk.
 1. Usprawnianie samoobsługi.

Dziecko potrafi:

 • zdjąć i założyć skarpety i buty,
 • samodzielnie korzystać z łazienki,
 • samodzielnie dokładnie umyć ręce,
 • porządkować po sobie miejsce pracy i zabawy.
 1. Usprawnianie ruchowe.

Dziecko potrafi:

 • trafić piłką do celu,
 • baraszkować na materacu (turlać się),
 • samodzielnie przejść po różnych fakturach,
 • naśladować proste ruchy,
 • utrzymać równowagę.
 1. Kształtowanie umiejętności logicznego myślenia.
 • Dziecko potrafi ułożyć obrazek zgodnie z chronologią.
 1. Doskonalenie spostrzegawczości.

Dziecko potrafi:

 • dobrać takie same elementy,
 • rozpoznać kolory i posegregować według koloru.
 1. Kształtowanie umiejętności decydowania (podejmowania decyzji).
 • Dziecko potrafi dokonać wyboru.
 1. Doskonalenie percepcji słuchowej.

Dziecko potrafi:

 • reagować na sygnał dźwiękowy,
 • różnicować i naśladować odgłosy,
 • słuchać ze zrozumieniem instrukcji słownej nauczyciela.

Metody pracy:

słowne, praktycznego działania, elementy metody integracji sensorycznej

Formy pracy:

indywidualna

Środki dydaktyczne:

piłka, woreczki w różnych kolorach, pojemniki w kolorach takich jak woreczki, kosz, małe piłeczki, nagranie z odgłosami zwierząt, materace, platformy z różnymi fakturami, obrazki z różnymi przedmiotami, obrazki przedstawiające poszczególne czynności podczas mycia rąk, farby do malowania dłońmi, papier pakowy

Przebieg zajęć

 1. Powitanie ucznia, stworzenie miłej i przyjaznej atmosfery.
 2. Przygotowanie dziecka do pracy – skorzystanie z łazienki, zdjęcie obuwia i skarpet (dziecko wykonuje te czynności samodzielnie).
 3. Zabawa „Piłka parzy”. Dziecko wspólnie z terapeutą podają sobie piłkę (z ręki do ręki). Na hasło „piłka parzy”, należy piłkę odrzucić, tak by nie mieć jej w dłoniach.
 4. Segregowanie woreczków w różnych kolorach do odpowiednich pojemników (w kolorach woreczków). Utrwalanie nazw kolorów i segregowanie taki sam kolor do takiego samego koloru.
 5. Celowanie piłeczkami do kosza postawionego w niewielkiej odległości od dziecka. Można kosz przestawiać dalej, jeżeli dziecko nie ma trudności z wcelowaniem.
 6. Wodzenie za poruszającym się przedmiotem.
 7. Ćwiczenia w naśladowaniu – zrób to co ja…..
 8. Ćwiczenia słuchowe – rozróżnianie i naśladowanie głosu psa, kot, krowy…
 9. Turlanie się po materacach.
 10. Ćwiczenia odczulające rąk i nóg – dotykanie dłońmi różnych faktur, chodzenie gołymi stopami po torze zbudowanym z platform o różnych fakturach.
 11. Rozpoznawanie obrazka zgodnie z instrukcją słowną nauczyciela.
 12. Ułożenie obrazków zgodnie z kolejności chronologiczną – (obrazki przedstawiają kolejność wykonywanych czynności podczas mycia rąk).
 13. Ćwiczenie wzrokowo-ruchowe polegające na dobieraniu obrazków w pary.
 14. Siłowanie w parach – dziecko wraz z terapeutą siedzą naprzeciwko siebie, ręce podparte o podłogę i przepychają się stopami.
 15. Malowanie farbami za pomocą rąk na dużym arkuszu papieru.
 16. Mycie rąk.
 17. Ubieranie skarpet i butów.
 18. Zakończenie zajęć, porządkowanie miejsca pracy.

 

Autor: Joanna Pacześ-Andrzejewska – Czytelniczka Portalu

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz