Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia klasy szóstej

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 1 lutego 2019 roku.

SCENARIUSZ ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH

(uczeń klasy VI z zespołem Aspergera)

Temat: Pierwsze zajęcia. Poznanie ucznia. Zapoznanie ucznia z programem zajęć. Utrwalenie wiadomości o przypadkach.
Cele zajęć:
 • Poznanie ucznia.
 • Poznanie mocnych i słabych stron ucznia.
 • Zapoznanie ucznia z programem zajęć.
 • Powtórzenie wiadomości o przypadkach.
Metody:
 • problemowa,
 • działań praktycznych.
Formy pracy:
 • indywidualna.
Środki dydaktyczne:
 • tabele z nazwami i pytaniami przypadków,
 • rozsypanka z nazwami i pytaniami przypadków,
 • domino z nazwami i pytaniami przypadków.
Czas pracy:
 • 60 min.

Przebieg zajęć

 1. Poznanie ucznia (rozmowa z uczniem na temat jego ulubionych zajęć, przedmiotów szkolnych, które sprawiają chłopcu trudności, co uczeń chciałby robić podczas zajęć rewalidacyjnych, rozmowa na temat rodziny chłopca, sposobu spędzania wolnego czasu, zainteresowań, uzdolnień itp.).
 2. Zapoznanie chłopca z programem zajęć rewalidacyjnych, ustalenie godzin spotkań.
 3. Zajęcia dotyczące odmiany rzeczowników przez przypadki:
 • przypomnienie nazw przypadków i ich pytań,
 • kształtowanie umiejętności odmiany rzeczowników przez przypadki (l. poj., l. mn.),
 • ćwiczenia utrwalające – rozsypanka z nazwami i pytaniami przypadków, domino z nazwami i pytaniami przypadków,
 • zadanie domowe – zachęcenie chłopca do nauczenia się na pamięć nazw przypadków i ich pytań
 1. Zajęcia relaksacyjne, rozluźniające – gra komputerowe „wykreślanka”.
 2. Podsumowanie zajęć.
 3. Ocena aktywności ucznia.

 

Opracowanie: Kinga Banaś

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz