Usprawnianie percepcji słuchowej i wzrokowej w oparciu o tematykę urodzinową „Urodziny u Balbiny”

Autor: Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieli
Opublikowano: 2 grudnia 2015 roku.

Cel: usprawnianie funkcji percepcyjnych (słuchowych, wzrokowych) wspomagających kształtowanie umiejętności czytania i pisania

Metody pracy: ćwiczebna, zabawa słuchowa, zabawa ruchowa, ćwiczenie oddechowe

Środki dydaktyczne: karty pracy, pudełko z rekwizytami, kartoniki z rymami, rozsypanka sylabowa, domino, płyta CD

  1. Wprowadzenie do tematu – zagadka

Uczeń otrzymuje pudełko z akcesoriami urodzinowymi (świeczki, serpentyny, balony). Ma za zadanie powiedzieć z czym kojarzą mu się te przedmioty.

  1. Odczytywanie imion

Uczeń odczytuje imiona dzieci, które Balbina zaprosiła na przyjęcie, a następnie zapisuje je w zeszycie (załącznik nr 1).

  1. Układanie rymów

Nauczyciel mówi, że Balbina poczęstowała gości różnymi przysmakami. Rozkłada kartoniki z nazwami tych przysmaków. Uczeń nazywa je. Obok nauczyciel rozkłada obrazki, których nazwy rymują się z przysmakami. Uczeń nazywa je. Następnie układa rymujące się wyrazy w pary (załącznik nr 2).

  1. Rozsypanka sylabowa

Nauczyciel mówi, że Balbina dostała wiele prezentów. Zadaniem ucznia będzie teraz ułożenie nazw prezentów z rozsypanki sylabowej i przyklejenie na karcie pracy (załącznik nr 3). 

  1. Zabawa ruchowa przy muzyce – „Dziwne kroki”

Nauczyciel zaprasza ucznia na środek sali do zabawy w dziwne kroki. Zadaniem ucznia jest uważne słuchanie nauczyciela i wykonywanie jego poleceń (załącznik nr 4).

  1. Gąsienica (domino)

Uczeń otrzymuje kółka z obrazkami i układa gąsienicę w ten sposób, żeby ostatnia głoska wyrazu była jednocześnie pierwszą głoską następnego wyrazu. Przed ułożeniem należy nazwać obrazki. Zaczynamy układanie od słowa „serce” (załącznik nr 5).

  1. Dekorowanie tortu

Na koniec uczeń rysuje po śladzie tort i świeczki (może go pokolorować). Wykonuje ćwiczenie oddechowe – pięciokrotnie „zdmuchuje” świeczki. Zwracamy uwagę, że powietrze wciągamy przez nos, a wydychamy ustami.

tort

  1. Pożegnanie i podziękowanie za zajęcia

Załącznik1Załącznik2Załącznik3Załącznik4Załącznik5

Opracowała: Edyta Maroszek

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz