Utrwalanie umiejętności wykonywania domowych obowiązków – scenariusz zajęć rewalidacyjnych

Autor: Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieli
Opublikowano: 26 grudnia 2023 roku.

pranie łazienka

Temat: Utrwalanie umiejętności wykonywania domowych obowiązków

Cel główny:

 • utrwalenie umiejętności wykonywania domowych obowiązków.

Cele operacyjne – uczeń:

 • doskonali ruchy potrzebne do wykonywania codziennych czynności,
 • wie, jakie przedmioty potrzebne są do wykonania obowiązków domowych,
 • doskonali umiejętność działania według planu,
 • doskonali umiejętność działania zgodnie z instrukcją.

Metody:

 • aktywnego działania uczniów,
 • metoda stacji zadaniowych,
 • słowne – instruktaż.

Formy pracy:

 • praca w małym zespole/indywidualna.

Środki dydaktyczne:

 • kostka do gry z obrazkami (zadanie nr 1),
 • worek z przedmiotami: szufelką i zmiotką, płynem i ściereczką do czyszczenia, kocem i poduszką, koszulką i spodenkami (zadanie nr 2),
 • cztery stanowiska, np. stoliki/ławki szkolne, na których znajdują się: poduszka i kołdra, rozrzucone ubrania, ściereczka i środek do czyszczenia, rozrzucone papierki, szufelka i zmiotka (zadanie nr 3),
 • ilustracje przedstawiające czynności: ścielenia łóżka, porządkowania ubrań, wycierania stołu i zamiatania oraz ich pomniejszone kopie umieszczone na tabliczce z rzepami (zadanie nr 2, 3).

Proponowany przebieg zajęć:

1. Zabawa na rozgrzewkę

Nauczyciel proponuje uczniom zabawę z kostką – uczniowie rzucają kostką i wykonują zadanie ruchowe przyporządkowane określonemu obrazkowi, naśladujące ruch wykonywany podczas danej czynności:

 • mycie okien – wymachy ramionami,
 • zamiatanie – zamaszyste ruchy rękami,
 • wycieranie stołu – okrężne ruchy rękami,
 • ścielenie łóżka – podnoszenie i opuszczanie rąk,
 • gotowanie zupy – naśladowanie mieszania w garnku,
 • wieszanie prania – otwieranie i zamykanie dłoni.

2. Ćwiczenie: Co do siebie pasuje

Nauczyciel prezentuje uczniom worek z następującymi przedmiotami: szufelka i zmiotka, płyn i ściereczka do czyszczenia, koc i poduszka, koszulka i spodenki. Zadaniem uczniów jest połączenie przedmiotów w pary i umieszczenie ich pod odpowiadającą im ilustracją.

3. Ćwiczenie: Ćwiczymy codzienne czynności

Nauczyciel zaprasza uczniów do zabawy w wykonywanie codziennych czynności. Wręcza uczniom tabliczkę z planem zadań: ścielenia łóżka, układania ubrań, wycierania stołu i zamiatania. Uczniowie, wykorzystując tabliczkę, kolejno podchodzą do przygotowanych stanowisk i wykonują przewidziane na nich zadania:

 • ścielą łóżko – porządkują umieszczone na stole poduszki i kołdrę,
 • składają rozrzucone na stole ubrania,
 • wycierają stół, wykorzystując płyn i ściereczkę,
 • zamiatają rozrzucone na stole papierki, wykorzystując zmiotkę i szufelkę.

4. Zakończenie: Mój ulubiony odpoczynek po pracy

Uczniowie wspólnie z nauczycielem generują pomysły, w jaki sposób można się zrelaksować po wykonanych obowiązkach i wspólnie wybierają jeden z nich, dostępny w sali, np. słuchanie muzyki, oglądanie albumów.

Pobierz scenariusz z załącznikami

Bibliografia:

 • A. Borowska-Kociemba, M. Krukowska, Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, wyd. Harmonia, Gdańsk 2012
 • Seria Pewny start, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2021
 • Załączniki – opracowanie własne, źródło grafiki: Canva

Scenariusz zajęć rewalidacyjnych Utrwalanie umiejętności wykonywania domowych obowiązków opracowała: Urszula Wesół – pedagog specjalny

Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz