Zabawa w sklep – scenariusz zajęć z rewalidacji

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 4 lutego 2020 roku.

Sklep, warzywa na półkach, pomidory, ogórki i inne

Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla uczennicy kl. I z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją

Data przeprowadzenia zajęć:

15.01.2020 r.

Prowadząca:

Teresa Marciniak

Temat: Stymulowanie funkcji poznawczych. Zabawa w sklep.
Cele ogólne:
 • utrwalenie znajomości schematu ciała i orientacji na płaszczyźnie
 • rozwijanie kompetencji matematycznych w zakresie posługiwania się monetami złotowymi
Cele terapeutyczne:
 • doskonalenie precyzji ruchów i siły mięśni rąk (dłoni, palców)
 • rozwijanie orientacji w schemacie ciała i na płaszczyźnie
 • ćwiczenia spostrzegawczości
 • doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • wydłużanie koncentracji uwagi na zadaniu
 • rozwijanie myślenia
 • rozwijanie inicjatywy
 • zachęcanie uczennicy do posługiwania się mową w dostępnym dla niej zakresie oraz komunikacją alternatywną – piktogramami w różnych sytuacjach
Cele w zakresie kształcenia:
 • rozwijanie wiedzy o wartości nabywczej monet 1zł, 2 zł, 5 zł oraz umiejętności matematycznych w zakresie posługiwania się nimi
 • liczenie w zakresie 8
Kompetencje kluczowe:
 • kompetencje matematyczne
 • umiejętność uczenia się
 • inicjatywność
Metody:
 • objaśniająca
 • praktycznego działania
Forma pracy:
 • indywidualna
Środki dydaktyczne:

arkusz szarego papieru, mazaki, nożyczki, klej, obrazki z zabawkami, kartka z półkami – sklep, gazeta, kartonik z liczbą 8, koszyczek na zakupy, monety papierowe, zabawy paluszkowe

Przebieg

1. Ćwiczenia stymulujące pracę mózgu z jednoczesnym ćwiczeniem ruchów dłoni:

 • leniwa ósemka
 • rysowanie oburącz kółek na dużym formacie.

2. Ćwiczenia siły mięśni dłoni, utrwalanie liczby 8.

Uczennica wybiera spośród rozłożonych kartoników z wprowadzonymi liczbami (od 0 do 8) liczbę 8. Ustawia przed koszem, do którego ma wrzucić tę ilość kul z gazet:

 • zgniatanie kartek gazetowych w kule
 • rzuty do celu – kosza z jednoczesnym przeliczaniem do 8.

3. Zabawa paluszkowa rozwijająca sprawność palców.

„Cztery samochody”

Cztery samochody na półeczkach stały.

Każdy, choć podobny, inne koła miały.

Pierwszy duże i brązowe, jak misiowe łapki.

Drugi małe i zielone, jak łapki u żabki.

Trzeci całe żółte, jak cieplutkie słońce.

Czwarty niebieściutkie, jak chabry na łące.

Cztery samochody na półeczkach stały.

A po chwili do zabawy razem odjechały.

4. Utrwalanie orientacji w stronności ciała:

 • narysowanie „kropki – przypominajki” na prawej dłoni dziecka
 • wskazywanie prawej i lewej ręki oraz innych części ciała po lewej i prawej stronie wg poleceń nauczycielki.

5. Rozwijanie orientacji na płaszczyźnie:

 • wskazywanie lewej strony kartki, prawej strony kartki, górnej i dolnej jej części
 • rozmieszczenie na kartce – sklepie półek (pasków kolorowego papieru) w prawym, górnym rogu, prawym dolnym, lewym dolnym i lewym górnym.

6. Zabawa w sklep.

 • Rozmieszczanie towaru – zabawek na półkach sklepowych.

Do sklepu z zabawkami przywieziono towar. Pani sklepowa ułożyła:

– lalkę – na prawej, górnej półce

– skakankę na lewej, górnej półce

– klocki – na prawej, dolnej

– gry – na lewej, dolnej.

 • Przyporządkowywanie zabawkom cen: 3 zł, 4 zł, 6 zł, 7 zł.
 • Zabawa w sklep. Stosowanie form grzecznościowych. Posługiwanie się monetami 1 zł, 2 zł, 5 zł podczas kupowania zabawek – obrazków.
 • Działania na monetach.

7. Karty pracy. Klasyfikowanie – uzupełnianie brakujących elementów w zbiorach odpowiednimi obrazkami. Rozwijanie myślenia. Cięcie nożyczkami po linii prostej, klejenie, układanie. Rozwijanie sprawności i precyzji palców.

8. Rozwijanie orientacji w przestrzeni:

 • konstruowanie z kolorowych klocków sześciennych układów przestrzennych i ich odwzorowywanie. Naprzemienne zadawanie układów przez uczennicę i nauczycielkę.

9. Zabawa paluszkowa na pożegnanie: „Co robi moja rączka?”

Co robi moja rączka?

Głaszcze tak miękko.

Szczypie: aj, aj, aj.

Tańczy: hop, hop, hop.

Klaszcze: klap, klap, klap.

Puka: puk, puk, puk.

Drapie: drap, drap, drap.

Do widzenia: pa,pa.

Autor: Teresa Marciniak – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz