Rewalidacja uczniów słabowidzących – scenariusz zajęć edukacja wczesnoszkolna

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 18 kwietnia 2020 roku.

twarz dziewczynki w wieku wczesnoszkolnym

Przeznaczenie:

szkoła podstawowa (uczniowie niepełnosprawni – słabowidzący), edukacja wczesnoszkolna.

Temat zajęć: Ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową oraz koordynację wzrokowo-ruchową.

Cele główne:

  • wyrównywanie i kompensowanie dysharmonii rozwojowych uczniów,
  • korygowanie zaburzonych funkcji tj. percepcji wzrokowej. 

Cele szczegółowe – uczeń:

  • umie prawidłowo rozwiązać gry i zabawy dydaktyczne  zaproponowane przez nauczyciela,
  • potrafi ułożyć sekwencje przy pomocy klocków dotykowych,
  • umie połączyć obrazek z jego cieniem przy pomocy gumek recepturek i pinezek,
  • rozwija swoją pamięć dotykową.

Metody pracy:

  • metody oparte na słowie (rozmowy, opis zadań),
  • metody oparte na działaniu praktycznym (karty pracy, metoda Kepharta, metoda integracji sensorycznej, elementy metody Montessori).

Formy pracy:

  • indywidualna,
  • zbiorowa.

Środki dydaktyczne:

pomoce rehabilitacyjne, karty pracy dla każdego ucznia, klocki dotykowe, woreczki sensoryczne, tablice korkowe z gumkami i pinezkami.

Przebieg zajęć:

1. Powitanie uczniów. Wprowadzenie dzieci w tematykę zajęć.

2. Ćwiczenia z terapii widzenia:

a) Ćwiczenia fiksacji, ruchu gałek za poruszającym się przedmiotem, szybkości spostrzegania oraz koncentracji. Dzieci śledzą wzrokiem za poruszającym się przedmiotem – długopisem, mazakiem, kredką (Ja do tego ćwiczenia wykorzystuję zrobioną własnoręcznie pomoc, tj. czarnego ślimaka z pianki, przyklejonego na szpatułkę do szaszłyków) w określonych kierunkach: od lewej do prawej, góra – dół, po okręgu.

b) Ćwiczenia, np.: mruganie wolno i coraz szybciej – kilka razy, spoglądanie oczami na koniec nosa, następnie na górę czoła tzw. „liczenie włosów na głowie”, dalej patrzenie w lewą stronę, znowu na środek nosa, następnie patrzenie w prawą stronę, na końcu próbujemy zobaczyć swoją brodę.

3. Uzupełnianie kart pracy. Po omówieniu przez prowadzącego każdej z kart, uczniowie indywidualnie z nimi pracują (propozycje kart pracy: połącz punkty, znajdź różnice, połącz dwa jednakowe elementy, labirynt). Ocena pracy każdego dziecka. Motywowanie do pracy, jeśli dziecko napotka na trudności.

4. Zastosowanie u uczniów kilku szybkich i prostych ćwiczeń relaksacyjnych, mających na celu rozluźnienie zmęczonych oczu:

a) patrzenie blisko i daleko – znajdź w swoim otoczeniu dwa punkty – jeden musi być położony blisko, a drugi jak najdalej – kilka razy,

b) stosowanie wizualizacji ruchomych obiektów z zamkniętymi oczami – wyobraź sobie liście pędzące na wietrze, przejeżdżające samochody, poruszające się wskazówki zegara co sekundę – kilka razy.

5. Szukanie pary. Każdy z uczniów otrzymuje tablicę korkową, pinezki oraz gumki recepturki. Jego zadaniem jest połączenie obrazka z właściwym cieniem przy pomocy gumki, którą nawleka na pinezkę.

6. Układanie przez dzieci sekwencji klocków dotykowych z zamkniętymi oczami.

7. Zabawa z sensorycznymi woreczkami i zasłoniętymi oczami. 

8. Ewaluacja i podsumowanie zajęć.

9. Nagrodzenie dzieci za pracę na zajęciach.

Autor: Joanna Prządo-Grelich – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz