Scenariusz zajęć prowadzonych Metodą Dobrego Startu dla dzieci z niepełnosprawnością wzrokową „Wesołe koła kręcą się”

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 16 stycznia 2022 roku.

Temat: „Wesołe koła kręcą się”

Grupa wiekowa:

Troje dzieci 6-letnich z niepełnosprawnością wzrokową (1 chłopiec niewidzący i 2 dziewczynki słabowidzące)

Czas zajęć:

5 godzin

Cele ogólne:

 • Przygotowanie do nauki czytania i pisania (nauka systemu Braille`a)
 • Doskonalenie funkcji poznawczych na bazie zabaw dotykowo-słuchowych
 • Stymulacja wielozmysłowa poprzez głębsze odczuwanie bodźców: dotykowych, węchowych, smakowych i słuchowych
 • Kształtowanie orientacji w schemacie ciała oraz przestrzeni
 • Stymulowanie procesów myślenia w różnych sytuacjach na konkretnych czynnościach i przedmiotach
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej
 • Rozwijanie i doskonalenie aparatu mowy poprzez usprawnienie aparatu artykulacyjnego

Cele szczegółowe – dziecko:

 • określa prawą i lewą stronę swojego ciała i wskazuje określone części ciała
 • odtwarza ruchem rytm piosenki i współuczestniczy w ćwiczeniach ruchowo-słuchowych
 • doskonali koncentrację i udoskonala pamięć
 • rozwija sprawność motoryczną i uczy się odczytywania rysunku wypukłego oraz układu punktów
 • przygotowuje się do poznawania alfabetu Brajla poprzez ćwiczenia na sześciopunktach brajlowskich
 • rozwija zmysł dotyku, smaku, węchu i słuchu poprzez szczegółowe poznawanie określonych przedmiotów o różnej wielkości, strukturze i smaku
 • rozwija sprawność językową i wzbogaca słownictwo
 • prawidłowo omawia treść piosenki, budując wypowiedzi z prawidłową artykulacją głosek
 • rozwija zdolności komunikacyjne i współpracy w grupie

Metody pracy:

 • Dobrego Startu
 • słowne
 • czynnościowe
 • dotykowe

Formy pracy:

 • praca grupowa
 • praca indywidualna

Materiały i pomoce dydaktyczne:

 • tablica multimedialna z piosenkami
 • karty pracy ze wzorami graficznymi (różnego formatu)
 • pomoce dydaktyczne: 6 kulek z plasteliny, 6 plastikowych korków, 2 gumowe koła, 3 taśmy klejące, 1 żelazny kapsel, 2 żelazne koła, 2 plastikowe guziki, 1 żelazny pieniądz, 1 żeton, plastikowe klocki
 • owoce: jabłka, pomarańcze, mandarynki, gruszki, winogrona, śliwki, kiwi, banany
 • szklany wazon

Przebieg zajęć

I część – Wstęp

1. Zajęcia wprowadzające

Ustawiamy dzieci na baczność i formułujemy polecenia:

Podnieś prawą rękę do góry i zrób zwrot w prawo,

lewa ręka na biodrze, zwrot w lewo, w tył zwrot.

2. Taniec integracyjny ”Prawa strona”

Dzieci tańczą w rytm piosenki:

Prawa ręka, noga prawa,

cała strona też jest prawa.

Prawe ucho, oko mam, x 2

prawym łokciem w bok ci dam. x 2

II część – Zajęcia właściwe

1. „Koło graniaste” – nauka piosenki

Dzieci słuchają piosenki z tablicy interaktywnej, próbują ją śpiewać i odtwarzać ciałem rytm melodii.

„Koło graniaste”

Koło graniaste czworokanciaste,

kółko nam się połamało,

4 grosze kosztowało,

a my wszyscy benc.”

2. „Koła” – ćwiczenia komunikacji

Nauczyciel zaprasza dzieci, aby usiadły w kręgu i pyta je:

– O czym jest ta piosenka?

– Co stało się z kółeczkiem?

– A pamiętacie, ile kosztowało koło?

Dzieci na postawie tekstu piosenki odpowiadają na zadane pytania, następnie nauczyciel zadaje innego rodzaju pytania.

– Jakie znacie okrągłe przedmioty? Wymieńcie je.

– Do czego one służą?

W razie potrzeby można dzieciom pomóc. Następnie nauczyciel zadaje kolejne pytania:

– Czy nasze ciało jest zbudowane z okrągłych części?

– Jakie części ciała to są?

– Pokażcie je.

Po otrzymaniu odpowiedzi od dzieci, nauczyciel prosi je, aby każde z nich, po kolei, narysowało palcem obu rąk w powietrzu kształt koła, następnie to samo zrobiło z prawą i lewą stopą po podłodze. Na koniec nauczyciel zachęca dzieci do „narysowania” kół językiem na wewnętrznych policzkach przy zamkniętej buzi oraz na podniebieniu twardym, jak najwyżej się da.

3. „Owocowe menu” – stymulacja wielozmysłowa

Dzieci siedzą w kole na dywanie, a nauczyciel stawia w środku szklany wazon z różnymi owocami.

W tle słychać muzykę pt. „Owocowa piosenka”:

1. „Każdy owoc smaczny jest,

Każdy spróbuj, jaki chcesz,

Do wyboru wiele masz,

Każdy słodki jest w sam raz.

Ref. Mniam, mniam, mniam, mniam x 2

Słodkie owoce do zjedzenia mam,

Mniam, mniam, mniam, mniam x 2

Słodkie owoce mam.

2. Gruszka, jabłko, banan też

Spróbuj, poznaj, jeśli chcesz,

Każdy pyszny, spróbuj go,

Winogrona to jest to.

Ref. ………..

3. Albo śliwki, maliny

Dla chłopaka, dziewczyny,

Mam go kiwi słodziaki,

Owocowe przysmaki.

Ref. ………..

Dzieci wybierają owoce, myją je samodzielnie i poprzez dotyk, smak, zapach zgadują ich nazwy oraz wyjaśniają ich kształt. Jeśli trzeba, powinni samodzielnie obrać je ze skórki (banan, pomarańcza, mandarynka, kiwi) i wszystkie zjeść. W razie problemów z obieraniem, krojeniem na kawałki, nauczyciel może pomóc.

4. „Taśmowe koło” – ćwiczenia ruchowe i ruchowo-słuchowe

Nauczyciel sporządza z grubej foliowej taśmy (na twardej podłodze) duży kształt koła i wyświetla piosenkę „Kółko graniaste”.

Dzieci zdejmują buty i po kolei maszerują po taśmie, odtwarzając prawidłowo rytm piosenki, śpiewając jej tekst.

5. „System Brajla” – zajęcia kreatywne wprowadzające do nauki czytania i pisania

Nauczyciel na okrągłej podstawce i bloku pokazuje dzieciom kilka różnych okrągłych przedmiotów (różnej wielkości i z różnych materiałów).

Dzieci dotykają te przedmioty (ewentualnie mogą być inne okrągłe przedmioty) i z pomocą nauczyciela zgadują ich nazwy oraz zastanawiają się, z jakich materiałów są zbudowane.

Nauczyciel następnie ukazuje uczniom kartkę papieru brajlowskiego z rysunkami wypukłymi (z punktami). Dzieci poprzez zmysł dotyku zaznajamiają się z liniami wypukłymi i z układem punktów.

Następnie z pomocą nauczyciela przyporządkowują określone przedmioty do właściwych punktowych rysunków.

Po ćwiczeniach wprowadzających, nauczyciel kładzie na stoliku kartki z kuleczkami z plasteliny i plastikowymi korkami w format sześciopunktu brajlowskiego.

Dzieci dotykają je poznając sześciopunkt systemu Braille’a. Następnie samodzielnie mogą je zmieniać i modyfikować. 

III część – Zakończenie zajęć

Piosenka „Koło graniaste” – dzieci śpiewają tekst piosenki i ruchem ciała odtwarzają jej rytm.

„Koło graniaste czworokanciaste,

Kółko nam się połamało

4 grosze kosztowało,

A my wszyscy benc”.

Netografia:

 1. Piosenka Kółko graniaste – Piosenki dla Dzieci Baju Baju.tv – pobrane z: https://www.youtube.com/watch?v=VMG-TPbitZw
 2. Owocowa piosenka – Piosenki dla dzieci – SING SING – pobrane z: https://www.youtube.com/watch?v=N0PWknplmFo

Scenariusz dla dzieci z niepełnosprawnością wzrokową opracowała: Agnieszka Żmijan – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz