Wizyta w sklepie – rozwijanie umiejętności robienia zakupów – scenariusz zajęć

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 1 sierpnia 2022 roku.

Temat: Wizyta w sklepie – rozwijanie umiejętności robienia zakupów.

Grupa:

wychowankowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym i niepełnosprawnością wzrokową

Czas trwania zajęć:

1,5 h

Cele:

Cele ogólne:

 • rozwijanie umiejętności robienia zakupów,
 • wzbudzanie świadomości dbania o własne zdrowie,
 • przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się w terenie,
 • rozwijanie umiejętności społecznych,
 • bogacenie czynnego słownictwa,
 • uwrażliwienie na ochronę środowiska,
 • zaspokojenie potrzeby ruchu,
 • integracja grupy,
 • doskonalenie umiejętności samodzielnego ubierania i rozbierania.

Cele tyflopedagogiczne:

 • rozwijanie zmysłów: węchu, słuchu i dotyku,
 • rozwijanie orientacji przestrzennej.

Metody pracy:

 • opisowa,
 • praktycznego działania.

Formy pracy:

 • grupowa,
 • indywidualna.

Środki:

pieniądze, torba na zakupy wielokrotnego użytku.

Przebieg zajęć:

 1. Wprowadzenie – zapoznanie wychowanków z tematem zajęć. Przypomnienie zasad zdrowego odżywiania i wspólne utworzenie listy zakupów (wychowawca zapisuje na kartce propozycje chłopców).
 2. Samodzielne przygotowanie się do wyjścia na zakupy. Przypomnienie o zabraniu białych lasek oraz o zasadach bezpiecznego poruszania na zewnątrz. Uwrażliwienie wychowanków na temat ochrony środowiska poprzez zabranie ze sobą torby wielokrotnego użytku.
 3. Wychowankowie starają się w miarę swoich możliwości dojść samodzielnie do sklepu. Wychowawca czuwa nad ich bezpieczeństwem, informując o sytuacji panującej na drodze.
 4. Przed sklepem przypomnienie zasad kulturalnego zachowania się w sklepie i używania zwrotów grzecznościowych: proszę, przepraszam, dziękuję. Po wybraniu odpowiednich produktów chłopcy dokonują płatności samodzielnie bądź z pomocą wychowawcy. Następnie wspólnie sprawdzają, czy kupione zostały wszystkie produkty z listy zakupów.
 5. Powrót do Ośrodka i samodzielne rozebranie się, powieszenie kurtki na wieszak. Przypomnienie zasad higieny i konieczności mycia rąk. Wspólny poczęstunek w świetlicy internatowej.

Autor: Natalia Ważbińska – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz