Scenariusz zajęć edukacyjno-plastycznych z okazji Święta Niepodległości

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 5 listopada 2017 roku.

Scenariusz zajęć z okazji Święta Niepodległości został opracowany dla dzieci z Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Sowa w Inowrocławiu.

Zajęcia skierowane są do dzieci ze spektrum autyzmu, zaburzeniami sensorycznymi oraz z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową.

1. Cele ogólne:

a) umożliwienie przeżywania przez dzieci ważnych uroczystości państwowych,

b) kształtowanie poczucia tożsamości narodowej,

c) kształtowanie w dzieciach postaw patriotycznych względem własnego kraju,

d) aktywne uczestnictwo dzieci w dniu obchodów Święta Niepodległości przez przedszkole,

e) nabywanie umiejętności pracy w grupie.

2. Cele szczegółowe:

a) przybliżenie dzieciom symboli narodowych: flaga, godło i hymn,

b) dziecko przybiera odpowiednią postawę podczas odsłuchiwania hymnu państwowego,

c) zapoznanie dzieci z techniką wydzierania,

d) rozbudzanie ciekawości dzieci o Polsce,

e) dziecko zna nazwę kraju, stolicy, rozpoznaje godło i flagę Polski oraz rozpoznaje hymn Polski.

3. Pomoce dydaktyczne:

a) magnetofon,

b) płyta CD z hymnem państwowym,

c) szablony flagi do wyklejenia, klej

d) obrazki flagi, godła oraz konturu Polski z zaznaczoną stolicą Warszawą laminowane

e) wiersz pt: „Kto Ty jesteś?” oraz „Witamy Wszystkich Gości”

4. Formy pracy:

a) praca grupowa,

b) praca indywidualna 1:1.

5. Przebieg zajęć:

a) Powitanie dzieci wierszem: „Witamy Wszystkich Gości”

„Witamy wszystkich gości.
Dzisiaj święto Polski- Dzień Niepodległości
Dzisiaj wielka jest rocznica
Jedenasty Listopada
Tym co padli za Ojczyznę
Hołd wdzięczności Polska składa
Im to bowiem zawdzięczamy wolność-
Polską mowę w szkole , to ,że z kart historii poznajemy dziś niewolę
Czcimy pamięć tamtych dni pokłon im składamy i w hołdzie
Wolności Hymn Polski śpiewamy.”

b) Odsłuchanie i odśpiewanie hymnu Polski,

c) Zaprezentowanie i omówienie symboli państwowych w oparciu o obrazki flagi, godła,

d) Wyklejenie flagi Polski,

e) Przedstawienie konturu Polski, stolicy kraju, narodowości oraz języka ojczystego,

f) Odczytanie wiersza pt: „Kto ty jesteś”

g) Odsłuchanie i odśpiewanie hymnu Polski.

h) Pożegnanie dzieci i podziękowanie za udział w zajęciach.

Opracowanie: mgr Agata Wysocka

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz