Komunikowanie się za pomocą symboli PECS i gestów – scenariusz pt. Rośliny uprawiane w ogródku

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 21 sierpnia 2018 roku.

SCENARIUSZ ZAJĘĆ

Klasa: 4-6ua

Temat tygodniowy ośrodka: Jesień w ogrodzie

Temat dzienny ośrodka: Rośliny uprawiane w ogródku

Prowadzący zajęcia: Ilona Brzezińska
Metoda: słowna, pokaz, praktycznego działania, pozytywnych wzmocnień
Forma: grupowa, zindywidualizowana
Środki: tablica do symboli pecs, warzywa w całości i pokrojone na talerzu: ziemniak, sałata, pomidor, ogórek marchew, cebula, owoce w całości i pokrojone na talerzu: jabłko, taca, talerz, 14 widelców, 2 szaliki, 2 duże plastikowe pojemniki ze styropianowymi kulkami, krzesła, stolik

Cele zajęć i planowana aktywność uczniów ukierunkowana na ich realizację:
1. Utrwalanie znanych symboli pecs i gestów (sałata, pomidor, ogórek, cebula, jabłko, gruszka).
Zadania (aktywność) uczniów:
•ćwiczenie znajomości symboli pecs i gestów (sałata, pomidor, ogórek, cebula, jabłko, gruszka, pomarańcza, banan, cytryna) poprzez: samodzielne prezentowanie gestu, wskazanie odpowiedniego piktogramu, rozpoznanie prezentowanego przez nauczyciela gestu i wskazanie go na tablicy z piktogramami.
2. Poznawanie nowych gestów i symboli (ziemniak, marchew).
Zadania (aktywność) uczniów:
•obserwowanie gestów pokazywanych przez nauczycieli,
•powtarzanie za nauczycielem nowego gestu,
•wskazanie na tablicy symboli, który odpowiada poznanemu gestowi,
•praca z osobistymi książkami do komunikacji.
3. Stymulowanie polisensoryczne z uwzględnieniem zmysłów: wzroku, słuchu, węchu, dotyku i smaku.
Zadania dla uczniów:
•obserwowanie prezentowanych: warzyw i owoców, symboli pecs oraz gestów,
•słuchanie: muzyki prezentowanej z płyt CD na początku i na końcu zajęć,
•wąchanie: pokrojonych na kawałki owoców i warzyw,
•dotykanie: owoców i warzyw, rozpoznawanie po dotyku w pojemniku bez udziału wzroku,
•smakowanie: pokrojonych na kawałki owoców i warzyw.
4. Rozwijanie motoryki małej i dużej.
Zadania dla uczniów:
•wykonywanie ćwiczeń rozluźniających w zakresie obręczy barkowej, nadgarstków
i dłoni (gimnastyka przy muzyce).

TOK ZAJĘĆ

Powitanie wszystkich uczestników zajęć gestami: dzień dobry, cześć.

Gimnastyka przy muzyce: naśladowanie ruchów nauczycieli pokazujących kolejne ćwiczenia rozluźniające w zakresie obręczy barkowej, nadgarstków i dłoni.

Przypomnienie przez nauczycieli i wybranych uczniów gestów i piktogramów dotyczących aktualnej pory roku, dni tygodnia oraz pojęć: dzisiaj, jutro, wczoraj.

Odpowiadanie na pytanie nauczyciela dotyczące tego, co robimy w szkole: gestem i poprzez wskazanie odpowiednich piktogramów na tablicy (pytanie skierowane do wszystkich uczestników i wybranie jednego do pokazania gestów i symboli : uczymy się, patrzymy, słuchamy, mówimy).

Przedstawienie tematu spotkania: będziemy rozmawiać o zdrowym jedzeniu. Informacja podana przez nauczyciela z wykorzystaniem gestów: mówić, zdrowe, jedzenie.

Przypomnienie gestów i symboli: owoce, warzywa i ich ćwiczenie z uczniami.

Naśladowanie przez uczniów pokazywanych gestów.

Przypomnienie nazw prezentowanych warzyw (cebula, pomidor, ogórek, sałata) poprzez wskazanie odpowiedniego warzywa wśród innych leżących na tacy, wskazanie piktogramu na tablicy i zaprezentowanie gestu.

Poznanie gestów: marchew i ziemniak prezentowanych przez nauczycieli.

Naśladowanie ruchów nauczycieli, kilkukrotne powtórzenie gestów z nauczycielami (praca z każdym uczniem indywidualnie).

Udział wybranych uczniów w zabawie w rozpoznawanie nazw warzyw z zasłoniętymi oczami szalem z wykorzystaniem różnych zmysłów: dotyku (schowane w pojemniku), węchu i smaku (próbowanie kawałków warzyw) i na końcu pokazanie ich nazwy gestem.

Przypomnienie nazw prezentowanych owoców (jabłko, gruszka, pomarańcza, banan, cytryna) poprzez wskazanie odpowiedniego owocu wśród innych leżących na tacy, wskazanie piktogramu na tablicy i zaprezentowanie gestów.

Odpowiadanie na pytanie nauczycieli (gestem, wskazanie na tablicy): Co należy jeść, żeby być zdrowym?

Czytanie uczestniczące wiersza pt. „Zaczarowany ogród’’ dopasowywanie symboli do ilustracji.
Zachęcanie uczniów do konsumpcji przygotowanych warzyw i owoców.

Zakończenie zajęć i podziękowanie za wspólne spotkanie, ocena pracy wszystkich uczniów (z wykorzystaniem gestów: koniec, dobrze, pracować, dziękuję).

 

Opracowanie: Nauczyciele Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem

Scenariusze zajęć dla uczniów ze spektrum Autyzmu oraz zachowaniami trudnymi. Wiedza zdobyta na szkoleniach w Oksfordzie: Specjalistyczne metody pracy dla uczniów ze spektrum Autyzmu i Zespołem Aspergera oraz Specjalistyczne metody pracy dla uczniów z niepełnosprawnościami z trudnościami w zachowaniu.

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz