Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Uczennicy z zespołem Aspergera

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 16 listopada 2020 roku.

Zespół po dokonaniu w I semestrze roku szkolnego 2019/2020 analizy wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania uczennicy w dniu 13 stycznia 2020 r. zdecydował, że w II semestrze XX nie wymaga realizowania wybranych zajęć edukacyjnych w formie indywidulnej.

Czytelne podpisy członków zespołu:
1……………………………………………… wychowawca, edukacja wczesnoszkolna
2 Anita Orzechowska pedagog specjalny, nauczyciel współorganizujący kształcenie
3……………………………………………… pedagog szkolny
4……………………………………………… psycholog szkolny
5……………………………………………… nauczyciel języka angielskiego

Data zapoznania się z wielospecjalistyczną oceną poziomu funkcjonowania uczennicy w I semestrze roku szkolnego 2019/2020……………………………………

Data otrzymania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania uczennicy w I semestrze roku szkolnego 2019/2020……..……………………………

……………………………………………………………………
Pieczęć i podpis dyrektora szkoły

……………………………………………………………………
Podpisy rodziców

Pobierz dokument

Autor: Anita Orzechowska – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz