Jestem muzykantem – konspekt zajęć dla wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 4 kwietnia 2022 roku.

Temat zajęć: Jestem muzykantem – zabawy z instrumentami.

Grupa:

wychowankowie z głęboką niepełnosprawnością intelektualną.

Cele ogólne:

 • rozwijanie percepcji słuchowej i dotykowej,
 • rozwijanie i usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej, ruchowo-słuchowej,
 • rozwijanie orientacji w schemacie ciała,
 • rozwijanie elementarnych kompetencji komunikacyjnych.

Cele szczegółowe – wychowanek:

 • współpracuje podczas wykonywania ćwiczeń,
 • gra na instrumentach,
 • dotyka/wskazuje części ciała (ucho, ręka),
 • słucha piosenki,
 • reaguje na dźwięki głośne i ciche,
 • wybiera instrument spośród dwóch prezentowanych mu,
 • używa gestu „jeszcze” lub określonym ruchem ciała upomina się o kontynuację aktywności.

Metody:

 • słowne,
 • oglądowe,
 • praktycznego działania,
 • elementy metody Affolter,
 • elementy komunikacji alternatywnej i wspomagającej – gesty Makaton.

Forma:

 • indywidualna,
 • grupowa.

Środki dydaktyczne:

 • instrumenty muzyczne: grzechotki, gitara, bęben, trójkąt, flet, talerze, dzwonki, mikrofon, odtwarzacz muzyki, płyta.

Przebieg zajęć:

1. Powitanie wychowanków na zajęciach.

Nauczyciel podchodzi do każdego wychowanka, wypowiada jego imię, a następnie prosi, aby podopieczny, na miarę swoich możliwości, odezwał się do mikrofonu, witając się poprzez jakiś dźwięk (słowo, dmuchnięcie, sylaby).

2. Przedstawienie tematu zajęć.

Nauczyciel informuje wychowanków o temacie zajęć, jakim są instrumenty.

3. Moje uszy, moje ręce.

Nauczyciel zwraca uwagę, że podczas zajęć wychowankowie będą słuchać i będą pracować ich ręce. Podchodzi do każdego wychowanka i wskazuje te części ciała. Wychowanek próbuje dotknąć swoich uszu.

Gimnastyka rąk – nauczyciel prosi wychowanków, aby każdy próbował samodzielnie pokazać, co jego ręce potrafią (klaskanie, ręce dotykają ust, ręce dotykają głowy). Następnie wychowankowie, samodzielnie bądź z pomocą nauczyciela, poruszają rękami, robiąc gimnastykę.

4. Orkiestra gra.

Nauczyciel gra na poszczególnych instrumentach, następnie daje każdemu wychowankowi, aby wywołał określone dźwięki. Podczas gry zadaje wychowankom pytanie, czy chcą jeszcze grać, oczekując upomnienia się o kontynuację aktywności gestem lub określonym zachowaniem stanowiącym jego intencję komunikacyjną.

5. Głośno czy cicho?

Nauczyciel gra na instrumentach wywołując dźwięki głośne i ciche. Następnie wychowanek, samodzielnie lub z pomocą nauczyciela, wybiera jeden z prezentowanych mu instrumentów i gra cicho i głośno.

6. Jestem muzykantem.

Nauczyciel odtwarza piosenkę Jestem muzykantem, podaje wychowankom instrumenty i na miarę możliwości, podopieczni grają do muzyki.

7. Zakończenie zajęć.

Nauczyciel dziękuje wychowankom za aktywny udział w zajęciach.

Źródło piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=or-xxFjWMy0

Autor: Anna Jaksa – Czytelnik Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz