Scenariusz zajęć dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – Świat baśni

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 18 maja 2022 roku.

Tygodniowy temat ośrodka: Zaczarowany świat baśni.

Temat dzienny: Baśnie znamy, bo je czytamy.

Miejsce zajęć:

sala zajęć

Czas trwania zajęć:

2 godziny

Klasa:

I-III

Liczba dzieci:

3 dziewczynki (2 dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i 1 z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym)

Cele główne:

 • wdrażanie do uważnego słuchania czytanego tekstu
 • rozwijanie spostrzegawczości
 • doskonalenie sprawności manualnych

Cele szczegółowe – uczeń:   

 • zna tytuły i bohaterów wybranych baśni
 • uważnie słucha czytanego tekstu
 • rozwiązuje zagadki słowne
 • liczy w zakresie 5
 • koloruje obrazek
 • interpretuje ruchem treść piosenki
 • składa części obrazka w całość
 • rozpoznaje przedmioty za pomocą dotyku
 • nawleka korale na sznurek  
 • potrafi współdziałać w zespole                       
 • porządkuje miejsce pracy

Metody pracy: 

 • oparte na słowie: rozmowa, zagadki, odpowiedzi na pytania
 • oparte na obserwacji: pokaz wykonania pracy
 • oparte na działaniu praktycznym

Formy pracy:

 • praca z grupą
 • praca indywidualna dzieci

Środki dydaktyczne:

tekst wiersza „Bajkowa zgadywanka” D. Gellner, baśnie: ,,Królewna Śnieżka”, „Kopciuszek”, „Czerwony Kapturek”, płyta CD, ilustracje baśni, koperty z puzzlami, kolorowanki, zagadki, koszyk, jabłko, ciastko, koraliki, kredki

Przebieg zajęć:

Zajęcia wstępne:

1. Powitanie w kole „Wszyscy są, witam was” (załącznik nr 1).

2. Sprawdzenie obecności:

 • umieszczenie etykiet z imieniem na tablicy obecności,
 • ustalenie nazwy dnia tygodnia, miesiąca; wybór właściwej etykiety ze zbioru; umieszczenie jej na tablicy.

3. Określenie stanu pogody:

 • obserwacja przez okno; swobodne wypowiedzi dzieci na temat pogody; wybór właściwej etykiety ze zbioru; umieszczenie jej na tygodniowym kalendarzu pogody.

Praca poznawcza:

4. Nawiązanie do tematu zajęć. Wspólne rozwiązanie zagadek dotyczących znanych baśni – odszukanie odpowiedniej ilustracji (załącznik nr 2).

5. Odgadywanie postaci z baśni w oparciu o wiersz D. Gellner „Bajkowa zgadywanka” (załącznik nr 3).

6. „Co Czerwony Kapturek ma w koszyku?” – zagadki dotykowe, np.: jabłko, ciasto, kwiatki.

7. Rozpoznawanie tytułów baśni dla dzieci na podstawie fragmentów czytanych przez nauczyciela – „Królewna Śnieżka”, „Kopciuszek”, „Czerwony Kapturek”.

8. Improwizacja ruchowa do piosenki „My jesteśmy krasnoludki” (załącznik nr 4).

Ekspresja:

9. „Baśniowe puzzle” – dzieci wyjmują z kopert obrazki pocięte na kilka części, dopasowują je do siebie, następnie naklejają na kartkę.

10. „Korale dla królewny” –  nawlekanie korali według wzoru, np. 3 czerwone i 2 białe, przeliczanie korali w zakresie 5.

11. „Moja ulubiona postać z baśni” – kolorowanie dowolnie wybranego przez dziecko obrazka.

Zajęcia końcowe:

12. Sprzątanie po zakończonej pracy.

13. Podsumowanie zajęć, ocena pracy i aktywności dzieci.

Bibliografia:

 • A. Kosińska, A. Polak, D. Żiżka. Uczę metodą ośrodków pracy, WSiP, Warszawa 1999
 • Mój pierwszy śpiewnik: Najpiękniejsze piosenki dla przedszkolaków i uczniów, Wydawnictwo Siedmioróg, Wrocław 2012
 • J. Stec Zagadki dla najmłodszych, MAC Edukacja S.A., Kielce 1996
 • J. W. Grimm, Baśnie braci Grimm, Olimp Media 2010

Pobierz scenariusz z załącznikami

Autor: Beata Pazowska – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz