Scenariusz zajęć rozwijających kreatywność w szkole specjalnej – Makieta miasta

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 27 marca 2020 roku.

Scenariusz zajęć rozwijających kreatywność w oddziale VII-VIII szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

Temat zajęć: Makieta miasta – budynki.

Data:

02.03.2020 r.

Czas trwania:

1 godzina lekcyjna

Miejsce zajęć:

sala lekcyjna

Osoba prowadząca:

Renata Oszust

Cele główne – uczeń:

 • potrafi tworzyć formę przestrzenną wspólnie z grupą.

Cele szczegółowe – uczeń:

 • potrafi wymienić podstawowe elementy miasta (droga, pojazdy, budynki, rośliny),
 • nabywa umiejętności właściwego korzystania z narzędzi i materiałów plastycznych,
 • rozwija umiejętności manualne,
 • potrafi współdziałać w grupie przy tworzeniu wspólnego projektu.

Formy pracy:

praca indywidualna, praca z całą grupą.

Metody pracy:

pokaz, instrukcja słowna, praktyczne działanie.

Pomoce do zajęć:

przygotowana na poprzedniej lekcji plansza miasta, pudełka po lekach, gotowe szablony drzwi i okien, gotowe szablony dachu, nożyczki, kredki, mazaki, farby plakatowe, pędzelek, klej, zszywacz, klej na ciepło.

Przebieg zajęć:

1. Powitanie uczniów przez nauczyciela i przedstawienie tematu zajęć.

2. Ustalenie kolejności wykonania poszczególnych elementów makiety przez uczniów – zapisanie przez nauczyciela na tablicy planu pracy na kolejne lekcje:

 • wykonanie budynków i aut,
 • wykonanie znaków drogowych i sygnalizacji świetlnych,
 • wykonanie drzew i roślin,
 • tworzenie makiety z wykonanych elementów.

3. Wykonanie przez uczniów budynków z wykorzystaniem pustych pudełek po lekarstwach zgodnie z instrukcją słowną nauczyciela – praca indywidualna.

 • rozklejenie pudełka po lekarstwach i sklejenie go ponownie etykietą do środka,
 • malowanie farbami plakatowymi powstałych brył z użyciem odpowiednich kolorów do budynków, umiejętne wykorzystanie farby,
 • wycinanie gotowych szablonów drzwi i okien, naklejanie elementów na wyschnięte budynki lub w miarę możliwości samodzielne malowanie kredkami lub mazakami szablonów drzwi i okien na bryłach budynków,
 • wycinanie szablonu dachu, naklejenie elementu na bryłę.

4. Wspólne rozmieszczenie gotowych budynków na planszy miasta, przyklejanie klejem na ciepło z pomocą nauczyciela – praca grupowa.

5. Sprzątanie sali po zajęciach – porządkowanie pomocy w szafkach, ścieranie ławek, zamiatanie podłogi.

6. Pożegnanie się z uczniami, podziękowanie za udział w zajęciach.

Autor: Renata Oszust – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz