W marcu jak w garncu – scenariusz zajęć z elementami oceniania kształtującego

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 9 marca 2019 roku.

Przebiśniegi

Scenariusz zajęć z elementami oceniania kształtującego dla klasy pierwszej
Temat: W marcu jak w garncu?
2 x 45 minut
Cele ogólne:
 • Kształtowanie umiejętności wypowiedzi ustnej.
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na forum klasy.
 • Doskonalenie umiejętności pracy w parach i w grupie.
 • Doskonalenie kształtnego pisania.
 • Kształtowanie sprawiedliwej oceny koleżeńskiej.
 • Ćwiczenie umiejętności rozpoznawania i opisywania warunków atmosferycznych.
 • Kształtowanie umiejętności dopasowywania stroju do warunków atmosferycznych.
 Cele operacyjne:
 • Uczeń udziela odpowiedzi na pytania dotyczące wiersza.
 • Uczeń pracuje w parze.
 • Uczeń pracuje w grupie.
 • Uczeń zapisuje cel w zeszycie.
 • Uczeń ocenia pracę kolegi.
 • Uczeń ocenia i opisuje pogodę.
 • Uczeń dobiera strój odpowiedni do pogody.
Metody nauczania (według W. Okonia):
 • metody asymilacji wiedzy: pogadanka
 • metody problemowe: nauczanie problemowe
 • metody praktyczne: metody ćwiczebne
Formy pracy:

indywidualna jednolita, grupowa jednolita, zbiorowa jednolita

Środki dydaktyczne:

kartoniki z symbolami pogody, ilustracje z ubraniami, kolorowe kartki w formacie a4, klej, zeszyt, ołówek, magnesy, cebula

Przebieg lekcji

1. Wprowadzenie do zajęćustalenie bieżącego miesiąca.

2. Zapoznanie z treścią wiersza – Joanny M. Chmielewskiej „Marcowa cebulka”.

3. Rozmowa na temat treści wiersza i doświadczeń uczniów, rozkrojenie i pokazanie uczniom cebuli w celu wyjaśnienia sformułowania „Ubierać się na cebulkę” (Zastosowanie elementu oceniania kształtującego – losowanie patyczków z imionami uczniów przy wyborze ucznia do odpowiedzi).

4. Przeanalizowanie przez uczniów znaczenia przysłowia „W marcu jak w garncu”, praca w parach.

5. Wspólne ustalenie znaczenia przysłowia.

6. Zapis celu w zeszycie „W marcu ubieram się na cebulkę” (Zastosowanie elementu oceniania kształtującego – podanie celu w języku ucznia).

7. Wzajemne sprawdzenie poprawności zapisania celu – wymiana zeszytów w parach (Zastosowanie elementu oceniania kształtującego – ocena koleżeńska).

8. Obserwacja bieżącej pogody przez uczniów, wspólne dopasowanie ilustracji z symbolami pogodowymi do panujących warunków atmosferycznych, przymocowanie ich do tablicy za pomocą magnesów.

9. Dopasowanie ilustracji przedstawiających ubrania do panującej pogody, przyklejenie ich na kartkę A4, praca w 4-osobowych zespołach. Prezentacja pracy przez uczniów.

10. Podsumowanie zajęć. Wybrane dzieci dokańczają zdania: Dzisiaj na zajęciach dowiedziałem/am się że….. Dzisiaj na zajęciach nauczyłam/em się, że….. Dzisiaj na zajęciach zdziwiło mnie, że …………

Pobierz scenariusz z  załącznikami

 

Opracowanie: Marta Gągol

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę Portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz