W marcu jak w garncu – scenariusz zajęć z elementami oceniania kształtującego

Scenariusz zajęć z elementami oceniania kształtującego dla klasy pierwszej Temat: W marcu jak w garncu? 2 x 45 minut Cele ogólne: Kształtowanie umiejętności wypowiedzi ustnej. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na… Zobacz więcej

Konspekt lekcji historii z elementami oceniania kształtującego – Wielkie odkrycia geograficzne

Temat lekcji: U progu czasów nowożytnych. Wielkie odkrycia geograficzne – podsumowanie wiadomości. Cele kształcenia – wymagania ogólne  (z podstawy programowej) I Chronologia historyczna. II Analiza i interpretacja historyczna. III Tworzenie… Zobacz więcej

Scenariusz lekcji z języka polskiego w klasie V z elementami oceniania kształtującego

W scenariuszu wykorzystana została metoda Sześciu Myślących Kapeluszy w zmodyfikowanej formule oraz elementy oceniania kształtującego. Temat lekcji: Czy chciałbyś/chciałabyś, aby Tomek Sawyer był Twoim kolegą z klasy? Cele lekcji sformułowane w… Zobacz więcej

Konspekt zajęć z edukacji wczesnoszkolnej – ocenianie kształtujące

Konspekt zajęć – ocenianie kształtujące Przedmiot: edukacja wczesnoszkolna Data: 20.03.2018 r. Klasa: IIIa Temat: Sprawdzam siebie. Ja się na tym znam! Usytuowanie problematyki omawianej na zajęciach w podstawie programowej:  I etap… Zobacz więcej