Scenariusz zdalnych zajęć rewalidacyjnych z elementami TUS i terapii behawioralnej dla ucznia z autyzmem – klasa 3 SP

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 28 grudnia 2020 roku.

Powitanie

Pytamy ucznia, co miłego wydarzyło się w ostatnich dniach, staramy się bazować na pozytywnych wydarzeniach i aspektach. Możemy poprosić ucznia, aby powiedział, co udało mu się zapamiętać z ostatnich zajęć lub chwalimy np. za dobrą ocenę czy ładnie wykonaną pracę.

Zad. 1

Cel: Ćwiczenia doskonalące koncentrację i czytanie ze zrozumieniem.

Pokazujemy uczniowi najpierw sam tekst, a następnie czytamy pytania, uczeń stara się samodzielnie odpowiedzieć, w razie trudności czytamy tekst uczniowi.

II wariant

Uczeń może mieć przed sobą zarówno tekst, jak i odpowiedzi, w zależności od jego poziomu umiejętności. W razie trudności stosujemy pytania pomocnicze oraz naprowadzające, możemy także powiedzieć: Powiedz swoimi słowami co zrozumiałeś? lub Powtórz, co masz wykonać.

Zad. 2

Cel: Ćwiczenie rozwijające pamięć, percepcję wzrokową i logiczne myślenie.

Czytamy uczniowi polecenie, a następnie pytamy, czy rozpoznaje wszystkie obrazki, jeśli nie, wyjaśniamy i dopytujemy, czy wszystko jest zrozumiałe.

II wariant

Polecenie dla ucznia: Przez kilka minut będziesz miał widoczny ten sam obrazek, ale tym razem postaraj się zapamiętać jak najwięcej jego elementów. Zakrywamy uczniowi obrazek i prosimy, aby podał nazwy, które udało mu się zapamiętać.

Zad. 3

Cel: Doskonalenie umiejętności ortograficznych „Straszna ortografia” – gra memo.

Kopiujemy uczniowi link na czacie i prosimy, aby zagrał w memo, cały czas kontrolujemy grę i pytamy ucznia na bieżąco o jego postępy, a w razie trudności pomagamy, cały czas utrzymujemy kontakt słowny z uczniem.

https://wordwall.net/pl/resource/409999/polski/po%C5%82%C4%85cz-w-pary-ortografia-edukreatywne

Zad. 4

Cel: Kształtowanie umiejętności społecznych, wskazywanie związków przyczynowo-skutkowych, tworzenie historyjki społecznej, omawianie sytuacji przedstawionej na ilustracji, ćwiczenie pamięci.

II wariant

Prosimy ucznia, aby ustnie postarał się stworzyć krótką historyjkę społeczną do ilustracji. Możemy zapytać ucznia: Co byś napisał w dymku? Co według Ciebie mówi chłopiec w takiej sytuacji? W jaki sposób Ty zareagowałbyś w takiej sytuacji? Które zachowania według Ciebie są dobre, a które złe?.

Zad. 5

Cel: Omawianie świątecznych obyczajów, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podany temat, krótka pogadanka dotycząca ulubionych zwyczajów świątecznych ucznia. Przybliżenie tradycji i nastroju świątecznego. Świąteczne zabawy i skojarzenia – gra świąteczna.

Nauczyciel prowadzi to ćwiczenie, uczeń stara się podać skojarzenia. Jeśli czas nie pozwala na wspólne rozwiązanie, możemy przesłać uczniowi link do samodzielnej pracy i zabawy.

https://wordwall.net/resource/346628/%c5%9bwi%c4%85teczne-skojarzenia

Podsumowanie zajęć

Cel: Pozytywne wzmacnianie zachowań pożądanych, nagradzanie ucznia za aktywna pracę i umiejętność słuchania, wzrost samooceny.

Chwalimy ucznia za dobra pracę (wesoła buźka lub łapką w górę na czacie). Uczeń także może ocenić zajęcia poprzez wstawienie odpowiedniego emotikona na czacie pod zajęciami (np. 🙂 🙂 – zajęcia fajne, 🙂 – zajęcia takie sobie, 🙁 – zajęcia nieinteresujące/nieprzydatne).

SŁOICZEK MOTYWACYJNY

Można w czasie pracy z uczniem na bieżąco wykorzystywać system nagród ustalony wcześniej, podczas zajęć w szkole lub przed zajęciami zdalnymi np. uczeń ma własny, podpisany słoiczek, do którego zbiera plusiki/kuleczki/guziki/znaczki itp. Za każde poprawnie wykonane zadanie lub zachowanie pożądane wrzucamy uczniowi do słoiczka dany znaczek, informując go o tym lub pokazując do kamery. Po powrocie do szkoły omawiamy i liczymy zebrane plusiki, a uczeń otrzymuje wcześniej ustaloną nagrodę np. ulubioną kolorowankę, grę, zabawkę, naklejkę, itp… Nagroda, którą uczeń ma otrzymać, musi być dla niego atrakcyjna, wcześniej omówiona i ustalona.

Środki dydaktyczne:

  1. Jak ćwiczyć pamięć Trening Umysłu, J. C. Medina, A. Allue, R. G. Melero, E. Ribas, L. Riery, Wyd. MAGRAF, Warszawa 2020 r.
  2. Zajęcia rewalidacyjne – zeszyt ćwiczeń, J. Pańczyk, Wyd. HELION, 2014 r.
  3. Platforma internetowa WordWall.
  4. Ćwiczenie 2, 3, 4 – warianty II – pomysł własny.
  5. Podsumowanie zajęć – pomysł własny.
  6. Słoiczek motywacyjny – pomysł własny.

Autor: Magdalena Rak – pedagog specjalny – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz